Seneca geeft invulling aan Nederland Open in Verbinding

Seneca geeft invulling aan Nederland Open in Verbinding van Seneca

Door: Seneca  08-05-2008

Delft, 08 mei 2008 - De discussie over Open Standaarden en Open Source Software is in 2007 duidelijk in een stroomversnelling geraakt door het verschijnen van het actieplan ‘Nederland Open in Verbinding’, opgesteld door Staatssecretaris Heemskerk van Economische zaken.

Met het verschijnen van het actieplan van de Staatssecretaris lijkt het erop dat Open Standaarden en Open Source Software serieuze alternatieven zijn geworden binnen de (semi-) publieke sector. Het gehanteerde ‘Comply or Explain’-principe voor Open Standaarden, dat vanaf 2 april 2008 voor Rijksdiensten en vanaf 31 december 2008 voor mede-overheden en overige instellingen gaat gelden, is daarbij richtinggevend. Dit betekent dat overheden moeten kunnen beargumenteren waarom er wordt afgeweken van het gebruik van Open Standaarden.

De ontwikkelingen en discussies over het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software vragen van Seneca een gepaste reactie, aangezien de dienstverlening van Seneca rondom het Content Management Systeem (CMS) Smartsite zich voor een groot deel richt op de publieke sectoren Overheid, Wonen, Onderwijs en Zorg. Sterker nog, Seneca kan zich met ruim 70 gemeenten, die een inwoneraantal van meer dan 4 miljoen representeren, marktleider noemen binnen de lokale overheid.

In de door Seneca uitgebrachte White Paper wil Seneca haar (potentiële) relaties en gebruikers ondersteunen in deze discussie en wordt toegelicht op welke wijze Seneca invulling geeft aan het gedachtegoed ten aanzien van het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software. De White Paper bevat de volgende onderdelen:

Het belang van Seneca voor het ondersteunen van Open Standaarden in relatie tot de huidige marktpositie en portfolio van producten en diensten;
De ondersteuning van Open Standaarden, beschreven aan de hand van het ‘Manifest van de Open Overheidsorganisaties’;
Het gebruik van Open Source Software binnen Smartsite oplossingen, beschreven aan de hand van kenmerkende verschillen tussen Open Source Software en Closed Source Software.
Met de introductie van Smartsite iXperion in het 2e kwartaal van 2008 komt een nieuwe generatie CMS-software beschikbaar, die nog verder inspeelt op het ondersteunen van Open Standaarden, zoals vastgesteld door het College Standaardisatie, en het gebruik van Open Source Software. Seneca onderschrijft het belang van de vier elementen uit het ‘Manifest van de Open Overheidsorganisaties’ en streeft naar het implementeren van oplossingen op basis van een open en modulaire architectuur. Dit betekent dat ook in de toekomst het ‘best-of-breed’-principe ondersteund blijft. Daarnaast zullen de voordelen van Open Source Software worden gecombineerd met een aantal belangrijke kenmerken van Closed Source Software op het gebied van duurzaamheid en continuïteit. Het resultaat is een ijzersterk en toekomstvast CMS-platform, dat in staat is om flexibel te kunnen inspelen op lopende maatschappelijk discussies ten aanzien van Open Standaarden en Open Source Software.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nora Verbrugge
T: +31 (0)15 - 251 37 00
E: [email protected]
I: www.seneca.nl