Seneca Groep voegt werkmaatschappijen samen

Seneca Groep voegt werkmaatschappijen samen van Seneca

Door: Seneca  28-01-2008

Delft, 16 januari 2008 - De sterke groei van de Seneca Groep in de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat de behoefte is ontstaan om de positionering aan te scherpen. Hiertoe is per 1 januari jl. de organisatie aangepast en een nieuw managementteam benoemd. De Seneca Groep werd in 1994 opgericht door Nico Stiemer en Sander Waalboer, die nu de tijd rijp achten om een stap opzij te doen. Zij dragen het stokje over aan Johan de Jong, die samen met Johan Blok, Rob Gerichhausen en Frits de Groot, de organisatie de volgende fase in zal leiden.

Met ingang van 1 januari jl. zijn de activiteiten van de werkmaatschappijen Smartsite, Seneca Web Development en Pepperstream samengevoegd en gecontinueerd onder de naam Seneca BV. Hierbij worden alle lopende contractuele verplichtingen vanuit elk van de bedrijfsonderdelen gerespecteerd en gecontinueerd. Alle nieuwe activiteiten worden per 1 januari 2008 uitgevoerd vanuit Seneca BV.

Seneca voegt meer dan 10 jaar kennis en ervaring samen op het terrein van content management gerelateerde producten en diensten. De nieuwe organisatie kan hiermee een optimale invulling geven aan de online doelstelling van haar klanten. Seneca staat hierbij voor hoogwaardige productontwikkeling en dienstverlening op basis van het bewezen Content Management Systeem Smartsite CMS.

De verdere groei van Seneca in de komende jaren zal enerzijds worden gerealiseerd door het ontwikkelen van toegevoegde waarde door een sterke branchegerichte marktbenadering. Anderzijds wordt er nadrukkelijk ingezet op groei door het intensiveren van de samenwerking met strategische business partners.