SG2ALL, SG|automatisering en Seneca slaan handen ineen voor ‘Mijn Corporatie’

SG2ALL, SG|automatisering en Seneca slaan handen ineen voor ‘Mijn Corporatie’ van Seneca

Door: Seneca  30-06-2008

Delft, 27 juni 2008 - Na een succesvolle introductie van het digitale loket in de gemeentelijke markt, onderzoeken nu ook woningcorporaties individueel in welke vorm een digitaal loket hun huurders optimaal kan bedienen. SG2ALL, een groot voorstander van- en initiatiefnemer op het gebied van costsharing, neemt samen met Seneca en SG|automatisering het voortouw in een prestigieus initiatief genaamd ‘Mijn Corporatie’.

SG2ALL BV is een samenwerkingsverband tussen De Alliantie en SG|automatisering om gezamenlijk de faciliteiten van het rekencentrum dat bij Global Switch te Amsterdam is gesitueerd, beschikbaar te stellen aan andere woningcorporaties. Samen met Seneca zet SG2All zich nu in om het beste resultaat te krijgen bij de realisatie van ‘Mijn Corporatie’.

Seneca ontwikkelt de webpagina’s op basis van het succesvolle content management systeem Smartsite. SG2All brengt haar hardware-infrastructuur, systeemsoftware en kennis ten aanzien van security in en SG|automatisering levert webservices, die de communicatie met de database in de backoffice mogelijk maakt.

Initiatiefnemers Peter de Regt (SG2ALL), Jeroen Kuiper (SG|automatisering) en Marcel Alma (Seneca) verwachten veel van ‘Mijn Corporatie’. “Projecten om tot een digitaal loket te komen lopen gauw in de kosten. Een investering van ruim 150.000 euro is niet vreemd. Door deze samenwerking en het hergebruik van componenten, kan de investering voor een woningcorporatie worden teruggebracht tot een fractie van dit bedrag op jaarbasis.” Aldus Peter de Regt, directeur van SG2ALL.

De samenwerkende partijen hebben de intentie uitgesproken om in het vierde kwartaal van 2008 ‘Mijn Corporatie’ als SaaS compleet aan te bieden. SaaS (Software as a Service) is software die als een online dienst wordt aangeboden. De gebruiker schaft de software niet aan, maar sluit een contract af voor een vast bedrag per maand voor het gebruik.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nora Verbrugge
T: +31 (0)15 - 251 37 00
E: [email protected]
I: www.seneca.nl