Straks een nieuw ziekenhuis, nu eerst een nieuwe website

Straks een nieuw ziekenhuis, nu eerst een nieuwe website van Seneca

Door: Seneca  26-09-2008

Delft, 26 september 2008 - Ziekenhuis Bernhoven gaat verhuizen. In 2012 zullen de grootschalige nieuwbouwplannen in Uden-Noord gereed zijn en zal er afscheid genomen worden van de twee ziekenhuizen in Oss en Veghel. Voordat het zover is staat er eerst een nieuwe website op het programma.

De website van ziekenhuis Bernhoven dient als informatievoorziening voor patiënten, verwijzers en bezoekers. Helaas presteert de website momenteel niet optimaal. Michel Pot, webmaster van het ziekenhuis, schijnt licht op de zaak; ‘Het huidige systeem is niet zo gebruiksvriendelijk als wij willen. Daarom verdwijnt de motivatie om er tijd en moeite in te investeren wel eens. Dat resulteert in content op de site die niet aan onze eisen voldoet. De nieuwe website zal dan ook gepaard moeten gaan met een nieuw content management systeem die het beheer laagdrempelig maakt om zo de kwaliteit, actualiteit en hoeveelheid van de content te verhogen.’

Naast een eenvoudig te gebruiken beheersysteem moet het beheer ook decentraal geregeld kunnen worden. In de huidige situatie is een handvol mensen verantwoordelijk voor de verschillende onderdelen van de site. Michel Pot zou graag meer medewerkers de kans willen bieden om te helpen de algehele kwaliteit van de website te verhogen.

Met de bovengenoemde twee doelstellingen in het achterhoofd is een lange zoektocht begonnen naar het ideale beheersysteem. De goed doordachte keuze is uiteindelijk gevallen op het content management systeem Smartsite van Seneca. Michel Pot vertelt: ‘Er is niet één aspect te benoemen dat doorslaggevend is geweest bij de keuze van Smartsite. Het gaat hier absoluut om een optelsom. Seneca is gedurende het gehele traject zeer professioneel gebleken. Daarnaast gaat het hier om een zeer uitgebreid systeem dat ook nog eens gebruiksvriendelijk is.’ Deze gebruiksvriendelijkheid kwam sterk naar voren bij de zogenaamde ‘knoppensessies’. Een groep medewerkers, zonder enige kennis van het systeem Smartsite, werd uitgenodigd deel te nemen aan een kennismakingssessie met Smartsite. Al snel bleek dat de mensen snel en eenvoudig hun weg vonden door het systeem.

Door de realisatie van een nieuwe website vindt er onder andere een kwaliteitsverbetering plaats in de informatievoorziening voor verwijzers. Zo worden patiëntenfolders voortaan in het CMS beheerd waardoor alleen de meest recente versies online beschikbaar zijn. Daarnaast wordt deze informatie beter toegankelijk met de vernieuwde en heldere navigatiestructuur, onderlinge koppelingen tussen diverse informatie bestanddelen en een uitgebreide zoekfunctionaliteit.

Er komen een aantal aanvullende diensten voor bezoekers van de website. Zo wordt het mogelijk om direct vragen te stellen aan artsen en online een afspraak aan te vragen. Voor familie en vrienden van patiënten die niet in staat zijn naar het bezoekuur te komen wordt het mogelijk om via de website een e-Card te versturen. Daarnaast moet het in de toekomst mogelijk zijn via een webshop op de site een bloemetje of ander presentje te laten bezorgen.

Met Smartsite als motor van de website staat er een sterk fundament dat kan meegroeien met de ambities van ziekenhuis Bernhoven. Deze ambities uiten zich niet alleen in een nieuwe locatie in Uden maar ook in het nog te ontwikkelen intranet wat de zorgverleners ondersteuning gaat bieden bij hun dagelijkse werk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nora Verbrugge
T: +31 (0)15 - 251 37 00
E: [email protected]
I: www.seneca.nl