Toegankelijke en transparante websites dichterbij met Smartsite 5.3

Toegankelijke en transparante websites dichterbij met Smartsite 5.3 van Seneca

Door: Seneca  27-06-2008

Toegankelijke en transparante websites dichterbij met Smartsite 5.3

Delft, 27 juni 2008 - Binnenkort brengt Seneca een nieuwe versie van haar content management systeem Smartsite op de markt. Smartsite 5.3 biedt een krachtige ondersteuning om aan het grote aantal bestaande webrichtlijnen en doelstellingen van de overheid te voldoen. Het kabinet besloot al in 2003 dat de overheid en haar websites transparanter moeten zijn, maar pas dit jaar zijn de webrichtlijnen, die in de loop der jaren ontwikkelt zijn, gebundeld in het normdocument ‘Webrichtlijnen voor het Waarmerk drempelvrij.nl’. Voor Seneca spelen deze webrichtlijnen een belangrijkere rol in het (her)ontwikkelen van (overheid)websites.

Alle 125 webrichtlijnen en de 46 W3C richtlijnen die zijn samengebracht in het normdocument dragen gezamenlijk bij aan het toegankelijk maken van een website. Smartsite 5.3 betekent voor redacteuren een krachtige ondersteuning om aan deze strenge webrichtlijnen te voldoen. Het naleven van de (web)richtlijnen levert direct resultaat. Zo wordt een website beter bereikbaar en ondervinden mensen met een visuele of motorieke beperking geen hinder van hun beperking. Daarnaast wordt een website sneller en kan een site worden geraadpleegd via een mobiele telefoon of PDA. Ook leidt het gebruik van deze richtlijnen tot een betere vindbaarheid van informatie op internet zoekmachines, zoals het populaire Google. Met de inzet van Smartsite 5.3 wordt de vindbaarheid op internet zoekmachines nog verder versterkt door de uitgebreide functionaliteit die het biedt voor het creëren van zogenaamde Friendly URL’s.

Overigens hebben niet alleen overheidsinstellingen baat bij de nieuwe Smartsite functionaliteit en de dienstverlening van Seneca. Toegankelijkheid van informatie is ook in andere branches een belangrijke peiler van het communicatiebeleid of de online dienstverlening. In de woon- en zorgsector wordt bijvoorbeeld ook veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, vanwege het maatschappelijke karakter van de organisaties binnen deze sectoren.

Gelaagde architectuur als basis voor een toegankelijke site
Om te kunnen voldoen aan de webrichtlijnen is een gelaagde architectuur van het content management systeem essentieel. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen opslag van content, toekennen van business logica en de presentatie van content. Smartsite zorgt ervoor dat content als valide, well-formed, XML wordt opgeslagen. Door absolute scheiding van vorm en inhoud kan deze XML in meerdere publicaties worden opgenomen en via diverse media worden verspreid, variërend van website tot mobiel tot print. Nadat de metadata, de business logica en de vormgeving is toegevoegd, kan het eindresultaat worden getoetst aan één van de gedefinieerde W3C standaarden.

Smartsite 5.3 biedt diverse hulpmiddelen om webpagina’s te inspecteren en te valideren en onnodige of ongewenste opmaak te verwijderen. Voorbeeld van een mogelijk resultaat van één van de meest gewenste w3c standaarden: een website in XHTML 1.0 Transitional of Strict formaat in combinatie met de UTF-8 karakterset (bevat bijna alle gangbare westerse en oosterse karakters).

Om aan de webrichtlijnen te voldoen zal de webredacteur, naast genoemde technische aspecten, de content op een aantal plaatsen moeten verrijken door het toevoegen van beschrijvende informatie. Smartsite 5.3 biedt hen daarbij een rijk palet aan functionaliteit.

Webtoegankelijkheidscertificaat
Seneca onderstreept het belang van de webrichtlijnen met de aanpassingen in de software en de uitgebreide dienstverlening om organisaties te ondersteunen tijdens het implementeren van deze richtlijnen. Een groot aantal webconsultants en designers zijn inmiddels opgeleid en gecertificeerd door Stichting Bartiméus Accessibility. Met de kennis opgedaan tijdens deze cursus en met de Webrichtlijnenscan biedt Seneca de helpende hand bij het toegankelijk maken van sites. De actiepunten die resulteren uit de scan worden door webconsultants verwerkt en verbeterd.

Kennisoverdracht
De webrichtlijnen hebben een grote impact op de werkzaamheden van redacteuren en eindredacteuren. Een specifiek op webrichtlijnen afgestemde aanvullende Redactietraining Webrichtlijnen helpt de bewustwording verder te stimuleren en eindgebruikers van Smartsite te trainen in het gebruik van deze nieuwe hulpmiddelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Nora Verbrugge
T: +31 (0)15 - 251 37 00
E: info@seneca.nl
I: www.seneca.nl