Koeien gaan Wireless met SOWNet Technologies

Koeien gaan Wireless met SOWNet Technologies van Sownet Technologies

Door: Sownet Technologies  14-03-2008

Kwaliteit
Eind 2007 zijn de eerste ervaringen met dit sensornetwerk gepresenteerd. Met het sensorsysteem is naast de positiebepaling goed te volgen of de koeien voldoende in staat worden gesteld hun tijd evenwichtig te verdelen tussen rusten en het zoeken en opnemen van voer. Dat is onder meer van belang voor de melkproductie en het welzijn van de dieren. Het continue in beeld brengen van gezondheid, welzijn en productie van individuele dieren helpt de veehouder bij het tijdig nemen van de juiste beslissingen. In de keten kan men deze informatie gebruiken voor het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de geproduceerde melk. Verder kan deze informatie bijdragen aan het transparant maken van hoe de veehouders landbouwhuisdieren houden.

Prototype
Het eerste prototype waarmee draadloos informatie van dieren kan worden verkregen, is opgebouwd in een stal en een weideperceel van het praktijkcentrum Nij Bosma Zathe. De koeien kunnen een paar uur per dag in het perceel weiden. Zij dragen een sensor met daarin hardware en software voor het meten, opslaan en verzenden van informatie over hun bewegingen en houding. Deze informatie wordt één keer per minuut naar een PC gezonden voor verdere verwerking.

Technologische doorbraak
De Directie van SOWNet spreekt van een uniek experiment, dat snel navolging heeft gevonden. Inmiddels is aan het project al vervolg gegeven. Samen met ASG Veehouderij is een draadloos netwerk ontwikkeld om de omgevingstemperatuur bij kippen te meten. Ook dit project heeft als doelstelling om de kwaliteit van de huisvesting te verbeteren. “Deze projecten tonen aan dat we aan het begin staan van een technologische doorbraak. De resultaten zijn uitermate hoopgevend en we krijgen veel reacties, zowel uit binnen- als buitenland”, aldus technisch directeur Winelis Kavelaars