Introductie

Door: Europese Partij Nederland  18-08-2009

Rond Prinsjesdag zal het bestuur van de Europese Partij Nederland (EPN) een persconferentie organiseren, waarna inhoudelijke vragen over haar verkiezingsprogramma en waarom EPN vooral aan de verkiezingen voor de leden van de Eerste- en Tweede Kamer der Staten Generaal zal deelnemen, beantwoord kunnen worden. De crisis van het verloren vertrouwen van de burger in de huidige Nederlandse- en Europese politiek is een van de grootste uitdagingen ooit, waar Nederland in Europa voor staat. Deze gaat EPN effectief aanpakken door weer belang te hechten aan de dienstbaarheid van de individuele burger aan de samenleving als geheel. Voorbeelden van maatregelen, die de burger op deze manier bij die samenleving betrekt, zijn bij uitstek de herinvoering van de militaire dienstplicht en de stemplicht. Een nieuwe progressieve partij, die de krachten van alle burgers bundelt, gebaseerd op de gedachte van een verenigd Europa met - in het belang van sociale samenhang - aandacht voor de culturele verschillen, die lidstaten uniek maken. Een nieuwe partij, waarvan alle burgers van Nederland lid kunnen worden. Het bestuur van EPN wil U dan ook met dit persbericht alvast van harte uitnodigen om U zich via de voorzitter onder [email protected] als lid van EPN te laten registreren. Wij rekenen op Uw aanmelding, zodat wij namens een sterke achterban aan de slag kunnen.


Contact Europese Partij Nederland

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share