Vijftig extra stageplaatsen voor leerlingen Zorghulp

Door: Roc Mondriaan  22-05-2008
Trefwoorden: Onderwijs, Thuiszorg, Verpleeghuis

Vijftig extra stageplaatsen voor leerlingen Zorghulp

Op maandag 19 mei 2008 ondertekenen ROC Mondriaan, zorgaanbieder Florence en kenniscentrum Calibris een convenant waarmee zij verklaren vijftig extra stageplaatsen te creëren voor leerlingen Zorghulp van ROC Mondriaan (niveau 1). Door samenwerking van de drie partijen kunnen leerlingen Zorghulp dit schooljaar bij Florence stage lopen en hun diploma behalen.Het unieke samenwerkingsproject ‘Jobcoachen voor Zorghulpen bij Florence’ komt tegemoet aan het tekort aan stageplaatsen voor leerlingen Zorghulp en voorziet tegelijkertijd in intensieve begeleiding tijdens de stage, waar veel leerlingen van niveau 1 behoefte aan hebben.Inhoud van de stage

Leerlingen volgen twee weken lang een fulltime inwerkprogramma bij Florence, waar zij kennis maken met de verschillende disciplines binnen de ouderenzorg. Hierna gaan de leerlingen groepsgewijs gedurende acht tot tien weken twee dagen per week aan de slag bij de zorgaanbieder. Bijzonder is dat de leerlingen tijdens hun stage begeleid worden door zogenaamde ‘jobcoaches’. Dit zijn docenten van ROC Mondriaan die speciaal hiervoor zijn opgeleid door praktijkopleiders van Florence. Het grootste gedeelte van de kosten voor de begeleiding wordt gefinancierd door Calibris, kenniscentrum voor Zorg, Welzijn en Sport.Succes

Als blijkt dat het project succesvol is, komen volgend schooljaar mogelijk meer leerlingen in aanmerking voor een stageplaats met ‘jobcoach’ op één van de locaties van Florence.Calibris

Als kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport is Calibris verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties. In het verlengde van deze wettelijke taken ligt een expertise die veel meer omvat. Calibris verkent de markt. Brengt landelijk en regionaal betrokken partijen bijeen. Initieert maatschappelijk relevante projecten. Ontwikkelt innovatieve en effectieve oplossingen. Alles gericht op één doel: meer balans en dynamiek op de arbeidsmarkt. Zo levert Calibris een waardevolle bijdrage om beroepspraktijk en beroepsonderwijs soepel op elkaar aan te laten sluiten.ROC Mondriaan

De opleidingen Zorg, Welzijn, Sport en Bewegen en Veiligheid van ROC Mondriaan zijn gevestigd in Den Haag, Delft, Westland en Leiden. ROC Mondriaan bevordert de maatschappelijke deelname van de studenten met een breed, samenhangend onderwijsaanbod: (middelbaar) beroepsopleidingen, volwassenenonderwijs, bedrijfsopleidingen en functiegerichte trainingen.Florence

Florence biedt met 4.150 deskundige medewerkers en een groot aantal vrijwilligers onder meer thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, jeugdgezondheidszorg, advies en service in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar

Trefwoorden: Onderwijs, Thuiszorg, Verpleeghuis, Verzorgende

Contact Roc Mondriaan

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share