Arbeidsmigranten uit de Europese Unie belangrijkste immigratiestroom

Arbeidsmigranten uit de Europese Unie belangrijkste immigratiestroom van Domica Dordrecht

Door: Domica Dordrecht  20-04-2013
Trefwoorden: Onroerend Goed, Woning, Huis

Werk is sinds de openstelling van de arbeidsmarkt voor inwoners uit Midden- en Oost-Europese lidstaten de belangrijkste reden voor niet-Nederlandse migranten om naar Nederland te komen. Dat blijkt uit het onderzoek “De Nederlandse Migratiekaart” dat minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) vandaag aanbiedt aan de Tweede Kamer. In het onderzoek dat is uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden trends en achtergronden van migratie naar Nederland in kaart gebracht. Beleidsreactie minister Leers Minister Leers spreekt op basis van het rapport de verwachting uit dat door selectiever op te treden bij de toelating van migranten de nadelige gevolgen van migratie voor de samenleving zullen verminderen. Hij onderschrijft daarnaast de conclusie van het onderzoek dat de strengere eisen aan gezinsmigranten effect hebben op de instroom van kansarme migranten en wijst op een aantal voorgenomen maatregelen van het kabinet die beogen om deze doelstelling te realiseren. Onderzoeksresultaten Arbeidsmigratie is sinds 2007 het belangrijkste migratiemotief voor niet-Nederlanders om naar Nederland te komen. Bijna 80 procent van de arbeidsmigranten komt uit één van de EU-lidstaten, 1 op de 10 arbeidsmigranten is afkomstig uit Azië. Het aantal buitenlandse studenten in het Nederlands hoger onderwijs is de afgelopen jaren toegenomen van 28 duizend in studiejaar 2004/2005 tot 47 duizend in 2009/2010. Deze stijging komt met name door het toegenomen aantal Duitse studenten en studenten uit China, België, Indonesië en – sinds de toetreding tot de EU – ook uit Bulgarije. Het aantal gezinsmigranten lag in de jaren 2004 t/m 2006 fors lager dan in de jaren daarvoor, vermoedelijk een gevolg van de in november 2004 in werking getreden beleidsmaatregelen die tot doel hadden de gezinsmigratie te beperken. Door een stijging van het aantal gezinsmigranten uit Oost-Europa en uit landen waar relatief veel asiel- en kennismigranten vandaan komen, neemt het aantal gezinsmigranten dat naar Nederland komt na 2007 weer toe. Het aantal eerste asielverzoeken in Nederland is in eerste jaren van dit millennium zeer sterk gedaald. Werden in het jaar 2000 nog bijna 39 duizend eerste verzoeken ingediend, in 2004 was dit gedaald tot iets meer dan zesduizend. Na 2004 is het aantal eerste asielverzoeken weer langzaam toegenomen tot vijftienduizend in 2009. Daarna daalde dit aantal tot iets meer dan dertienduizend in 2010 en rond de elf-en-een-halfduizend in het afgelopen jaar. Na een scherpe daling in de immigratie-aantallen uit de Nederlandse Antillen en Aruba in de eerste jaren van dit millennium is de immigratie sinds 2005 licht toegenomen. Tegelijkertijd nam de emigratie af zodat sinds enige jaren weer sprake is van een immigratie-overschot uit de Antillen en Aruba. Het migratieverkeer tussen Nederland en de voormalige koloniën Indonesië en Suriname ligt al jaren op een laag niveau. Voor beide landen houden immigratie en emigratie elkaar vrijwel in evenwicht. Illegale migranten zijn per definitie niet of nauwelijks te traceren in de officiële statistieken. Het aantal van bijna 100 duizend illegale vreemdelingen dat in deze publicatie wordt gepresenteerd, is een schatting voor 2009. Eerdere schattingen gingen uit van hogere aantallen. De uitbreiding van de Europese Unie in 2004 en 2007 vormt een belangrijke verklaring voor de daling van de geschatte aantallen. U wilt een woning huren of verhuren ? Domica Rotterdam en Dordrecht biedt u een huurwoning in de regio Rotterdam , Dordrecht , Barendrecht, Gorinchem en Spijkenisse . Ook voor huisvesting van personeel en uw expat kunt u terecht bij Company home . Voor meer informatie zie www.domica.nl of www.companyhome.nl Dubbele woonlasten?! Domica Dordrecht kan uw huis verhuren via de leegstandswet, zodat u uw huis ondertussen in de verkoop kan zetten en tegen de tijd dat er een koper is, de huurder uw woning verlaten binnen drie maanden. Voor meer informatie, zie: www.domica.nl. Domica is uw partner bij de huur, verhuur en beheer van woningen voor particulieren en bedrijven door het hele land. Domica genereert het grootste woningaanbod aan huurwoningen. Het team van Domica bestaat uit gedreven ondernemers en verhuurmakelaars. Zij helpen u graag met het vinden van de huurwoning die aan al uw woonwensen voldoet en begeleiden u bij het gehele proces wat hierbij komt kijken. Nadat u zich bij ons als woningzoekende heeft ingeschreven, kunt u geheel vrijblijvend en onbeperkt bezichtigingen inplannen in misschien wel uw toekomstige droomhuis!

Trefwoorden: Appartement Huren, Appartement Verhuren, companyhome, Domica, Domica Dordrecht, dordrecht, Gemeubileerd Huren, Gestoffeerd Huren, Huis, Huis Huren, Huis Kopen, Huis Verhuren, Huis Verkopen, Huisvesten, Huisvesting, Huizen, Huur, Huur Woning, Onroerend Goed, Onroerende Zaken, Tweede Huis, Tweede Woning, Verhuren, Woning, Woning Huren, Woning Verhuren, zuid holland, Zuid-holland

Ander nieuws en updates van Domica Dordrecht

‘Bijpas-ouders’ van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

‘Bijpas-ouders’

‘Bijpas-ouders’


Makelaars verhuren steeds meer van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Makelaars verhuren steeds meer

Makelaars verhuren steeds meer


Verkooptijd blijft stabiel van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Verkooptijd blijft stabiel

Verkooptijd blijft stabiel


Betaalbaarheid 15-20% verbeterd ten opzichte van 2009 van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Betaalbaarheid 15-20% verbeterd ten opzichte van 2009

Betaalbaarheid 15-20% verbeterd ten opzichte van 2009


Lichtpuntjes voor de woningmarkt op de middellange termijn van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Lichtpuntjes voor de woningmarkt op de middellange termijn

Lichtpuntjes voor de woningmarkt op de middellange termijn


Bodem van de markt lijkt in zicht van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Bodem van de markt lijkt in zicht

Bodem van de markt lijkt in zicht


Vraagprijzen aanbod dalen van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Vraagprijzen aanbod dalen

Vraagprijzen aanbod dalen


Omslagpunt op aanbodzijde woningmarkt van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Omslagpunt op aanbodzijde woningmarkt

Omslagpunt op aanbodzijde woningmarkt


Woningmarkt corrigeert zich na topkwartaal van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Woningmarkt corrigeert zich na topkwartaal

Woningmarkt corrigeert zich na topkwartaal


NHG-cijfers eerste kwartaal 2013 onder grote invloed van eindejaarsrally van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

NHG-cijfers eerste kwartaal 2013 onder grote invloed van eindejaarsrally

NHG-cijfers eerste kwartaal 2013 onder grote invloed van eindejaarsrally


VEH: NAM moet huiseigenaren waardedaling vergoeden van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

VEH: NAM moet huiseigenaren waardedaling vergoeden

VEH: NAM moet huiseigenaren waardedaling vergoeden


04-05-2013

Woononderzoek 2012 presenteert onjuist beeld woonlasten

Woononderzoek 2012 presenteert onjuist beeld woonlasten


Huiseigenaren betalen bankprobleem van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Huiseigenaren betalen bankprobleem

Huiseigenaren betalen bankprobleem


Geven banken hulp of aanmaningen bij hypotheekachterstand? van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Geven banken hulp of aanmaningen bij hypotheekachterstand?

Geven banken hulp of aanmaningen bij hypotheekachterstand?