Kabinetsreactie actieagenda bouwteam: ‘gerichter ondernemen

Kabinetsreactie actieagenda bouwteam: ‘gerichter ondernemen van Domica Dordrecht

Door: Domica Dordrecht  20-04-2013
Trefwoorden: Onroerend Goed, Woning, Huis

De klant als koning, het aanboren van nieuwe markten, nieuwe vormen van financiering en gerichter ondernemerschap. Dat zijn enkele concrete elementen uit de kabinetsreactie op de aanbevelingen uit de actieagenda Bouw van het Bouwteam. Daarnaast moet er oog zijn voor sloop, renovatie en hergebruik. Ook is betere aansluiting nodig tussen onderwijs en de bouwpraktijk. Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de kabinetsreactie op de actieagenda vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet onderschrijft de voorstellen van het Bouwteam. Ook is de actieagenda aansprekend omdat deze uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van de sector, zo schrijft Spies in de brief. Om de agenda was gevraagd omdat de woning- en utiliteitsbouwsector zelf verantwoordelijk is om sterker uit de crisis te komen. Door beter te luisteren naar klanten verwacht het kabinet dat bouwbedrijven met nieuwe creatieve ideeën komen waardoor nieuwbouw beter aansluit bij de wensen van mensen en bedrijven. Het Bouwteam wordt uitgedaagd om met voorstellen te komen die de klantgerichtheid vergroten. Bouwcampus Een landelijke bouwcampus draagt bij aan vernieuwing in de bouw en zorgt ervoor dat de kennis en onderwijs niet versnipperd. Het kabinet is blij met de overeenstemming die kennisinstituten en marktpartijen hebben bereikt om over een half jaar met de bouwcampus te starten. De actieagenda voorziet eveneens in aanbevelingen voor de sector om het ondernemerschap op te pakken. Het gaat bijvoorbeeld om het instellen van een consumentenplatform voor verduurzaming van woningen en het professionaliseren van het opdrachtgeverschap. Daar moet de sector zelf invulling aan geven, ook om in te kunnen spelen op de sterk afgenomen vraag en de veranderende concurrentiepositie. Energiebesparing Spies benadrukt net als het Bouwteam de kansen van de sector als het gaat om energiebesparing. Voor verduurzaming van de economie is in het begrotingsakkoord 2013 een bedrag is uitgetrokken van 200 miljoen euro. Daarvan gaat 70 miljoen naar een fonds voor energiebesparing in huizen en gebouwen. Dit geld is beschikbaar voor cofinanciering van grootschalige projecten, maar ook voor particulieren. Inmiddels heeft minister Spies met betrokken partijen afspraken gemaakt voor energiebesparing in de bestaande bouw (convenant Meer met Minder), in de nieuwbouw (convenant Lenteakkoord 2008) en in de sociale huursector (Huurconvenant). Deze partners zijn Bouwend Nederland, Energie-Nederland, UNETO-VNI, Aedes, De Woonbond, NEPROM, NVB en Vastgoedbelang. De convenanten worden donderdag 28 juni ondertekend. Kantorenmarkt Net als het Bouwteam ziet ook het kabinet de noodzaak voor een beter functionerende kantorenmarkt. Hiervoor is deze week een convenant afgesloten tussen overheden en marktpartijen, verenigd in de Kantorentop. Het rijk gaat ook onderzoeken welke wettelijke mogelijkheden er zijn voor een verplichte afdracht aan regionale kantorenfondsen die financiële compensatie kunnen bieden aan eigenaren die hun bestaande kantoren willen saneren of slopen. De voorgestelde acties en routekaarten in de actieagenda kunnen een bijdrage leveren aan een sterkere bedrijfstak, aldus minister Spies in de brief. Voorwaarde is wel dat deze in de juiste samenhang worden uitgevoerd. Om de vaart erin te houden komt er een kernteam bestaande uit vertegenwoordigers van de bedrijfstak, kennisinstellingen en de overheid. Voorstellen waarvoor nieuw beleid noodzakelijk is, zullen aan een nieuw kabinet zijn. U wilt een woning huren of verhuren ? Domica Rotterdam en Dordrecht biedt u een huurwoning in de regio Rotterdam , Dordrecht , Barendrecht, Gorinchem en Spijkenisse . Ook voor huisvesting van personeel en uw expat kunt u terecht bij Company home . Voor meer informatie zie www.domica.nl of www.companyhome.nl Dubbele woonlasten?! Domica Dordrecht kan uw huis verhuren via de leegstandswet, zodat u uw huis ondertussen in de verkoop kan zetten en tegen de tijd dat er een koper is, de huurder uw woning verlaten binnen drie maanden. Voor meer informatie, zie: www.domica.nl. Domica is uw partner bij de huur, verhuur en beheer van woningen voor particulieren en bedrijven door het hele land. Domica genereert het grootste woningaanbod aan huurwoningen. Het team van Domica bestaat uit gedreven ondernemers en verhuurmakelaars. Zij helpen u graag met het vinden van de huurwoning die aan al uw woonwensen voldoet en begeleiden u bij het gehele proces wat hierbij komt kijken. Nadat u zich bij ons als woningzoekende heeft ingeschreven, kunt u geheel vrijblijvend en onbeperkt bezichtigingen inplannen in misschien wel uw toekomstige droomhuis!

Trefwoorden: Appartement Huren, Appartement Verhuren, companyhome, Domica, Domica Dordrecht, dordrecht, Gemeubileerd Huren, Gestoffeerd Huren, Huis, Huis Huren, Huis Kopen, Huis Verhuren, Huis Verkopen, Huisvesten, Huisvesting, Huizen, Huur, Huur Woning, Onroerend Goed, Onroerende Zaken, Tweede Huis, Tweede Woning, Verhuren, Woning, Woning Huren, Woning Verhuren, zuid holland, Zuid-holland

Ander nieuws en updates van Domica Dordrecht

‘Bijpas-ouders’ van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

‘Bijpas-ouders’

‘Bijpas-ouders’


Makelaars verhuren steeds meer van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Makelaars verhuren steeds meer

Makelaars verhuren steeds meer


Verkooptijd blijft stabiel van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Verkooptijd blijft stabiel

Verkooptijd blijft stabiel


Betaalbaarheid 15-20% verbeterd ten opzichte van 2009 van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Betaalbaarheid 15-20% verbeterd ten opzichte van 2009

Betaalbaarheid 15-20% verbeterd ten opzichte van 2009


Lichtpuntjes voor de woningmarkt op de middellange termijn van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Lichtpuntjes voor de woningmarkt op de middellange termijn

Lichtpuntjes voor de woningmarkt op de middellange termijn


Bodem van de markt lijkt in zicht van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Bodem van de markt lijkt in zicht

Bodem van de markt lijkt in zicht


Vraagprijzen aanbod dalen van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Vraagprijzen aanbod dalen

Vraagprijzen aanbod dalen


Omslagpunt op aanbodzijde woningmarkt van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Omslagpunt op aanbodzijde woningmarkt

Omslagpunt op aanbodzijde woningmarkt


Woningmarkt corrigeert zich na topkwartaal van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Woningmarkt corrigeert zich na topkwartaal

Woningmarkt corrigeert zich na topkwartaal


NHG-cijfers eerste kwartaal 2013 onder grote invloed van eindejaarsrally van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

NHG-cijfers eerste kwartaal 2013 onder grote invloed van eindejaarsrally

NHG-cijfers eerste kwartaal 2013 onder grote invloed van eindejaarsrally


VEH: NAM moet huiseigenaren waardedaling vergoeden van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

VEH: NAM moet huiseigenaren waardedaling vergoeden

VEH: NAM moet huiseigenaren waardedaling vergoeden


04-05-2013

Woononderzoek 2012 presenteert onjuist beeld woonlasten

Woononderzoek 2012 presenteert onjuist beeld woonlasten


Huiseigenaren betalen bankprobleem van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Huiseigenaren betalen bankprobleem

Huiseigenaren betalen bankprobleem


Geven banken hulp of aanmaningen bij hypotheekachterstand? van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Geven banken hulp of aanmaningen bij hypotheekachterstand?

Geven banken hulp of aanmaningen bij hypotheekachterstand?


Arbeidsmigranten uit de Europese Unie belangrijkste immigratiestroom van Domica Dordrecht thumbnail
20-04-2013

Arbeidsmigranten uit de Europese Unie belangrijkste immigratiestroom

Arbeidsmigranten uit de Europese Unie belangrijkste immigratiestroom