Tussentijdse opzegging huurovereenkomst Leegstandwet niet mogelijk

Tussentijdse opzegging huurovereenkomst Leegstandwet niet mogelijk van Domica Dordrecht

Door: Domica Dordrecht  20-04-2013
Trefwoorden: Onroerend Goed, Woning, Huis

Rechtbank Groningen heeft onlangs opnieuw bevestigd dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd op grond van de Leegstandwet op zijn vroegst kan worden opgezegd tegen de contractueel overeengekomen einddatum van de huurovereenkomst. Feiten Verhuurder verhuurt op grond van de Leegstandwet een woning. Partijen hebben in de huurovereenkomst bepaald dat de huurovereenkomst per 23 april 2012 is aangegaan voor bepaalde tijd. Hierbij heeft verhuurder nadrukkelijk vermeld dat de periode van deze bepaalde tijd eindigt op 30 maart 2014. Voorts is door verhuurder een voorbehoud gemaakt om de huurovereenkomst tussentijds op te zeggen voor zover de huurovereenkomst krachtens de Leegstandwet ten minste 6 maanden heeft geduurd. Bij aangetekende brief d.d. 30 juli 2012 heeft verhuurder de huurovereenkomst opgezegd tegen 1 november 2012. Als grond voor deze opzegging heeft verhuurder daarbij aan huurder meegedeeld dat er zich een onverwachte wending in haar privéleven heeft voorgedaan. Huurder gaat niet akkoord met de huuropzegging en het geschil wordt voorgelegd aan de rechtbank Groningen. Uitspraak rechtbank Groningen De rechtbank is van oordeel dat de huurovereenkomst is aangegaan voor de bepaalde tijd van 6 maanden, te weten van 23 april 2012 tot en met 30 maart 2014. Vast staat dat de leden 1 tot en met 3 van artikel 7:271 BW van toepassing zijn op een huurovereenkomst van de Leegstandwet. In lid 1 van voornoemd wetsartikel staat dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd niet binnen de bepaalde tijd kan worden opgezegd. Met inachtneming van dit wetsartikel kan de huurovereenkomst derhalve op zijn vroegst tegen de contractueel overeengekomen einddatum van de huurovereenkomst – in casu 30 maart 2014 – worden opgezegd. Aangezien op grond van het bepaalde in artikel 16 lid 8 van de Leegstandwet op straffe van nietigheid niet van deze wettelijke regeling mag worden afgeweken, is verhuurder niet bevoegd om de huurovereenkomst tussentijds op te zeggen. Voorts is de rechtbank van oordeel dat de verhuurder de mogelijkheid heeft om de huurovereenkomst telkens na verloop van 6 maanden op te zeggen, wanneer niet expliciet een einddatum van de huurovereenkomst in de huurovereenkomst is opgenomen, iets wat in casu wel het geval was. Conclusie In deze uitspraak komt duidelijk naar voren dat ook een huurovereenkomst voor bepaalde tijd op grond van de Leegstandwet op zijn vroegst kan worden opgezegd tegen de contractueel overeengekomen einddatum. Om toch enigszins flexibel om te gaan met de Leegstandwet bestaat de mogelijkheid om een contractsduur van 6 maanden over een te komen. Indien partijen niet opzeggen tegen het einde van de bepaalde tijd van 6 maanden, wordt de huurovereenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd met dien verstande dat de huurovereenkomst op grond van de Leegstandwet in ieder geval eindigt op het moment dat de vergunning verloopt. Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is dan opzegbaar met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. De uitspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BY3643. U wilt een woning huren of verhuren ? Domica Rotterdam en Dordrecht biedt u een huurwoning in de regio Rotterdam , Dordrecht , Barendrecht, Gorinchem en Spijkenisse . Ook voor huisvesting van personeel en uw expat kunt u terecht bij Company home . Voor meer informatie zie www.domica.nl of www.companyhome.nl Dubbele woonlasten?! Domica Dordrecht kan uw huis verhuren via de leegstandswet, zodat u uw huis ondertussen in de verkoop kan zetten en tegen de tijd dat er een koper is, de huurder uw woning verlaten binnen drie maanden. Voor meer informatie, zie: www.domica.nl. Domica is uw partner bij de huur, verhuur en beheer van woningen voor particulieren en bedrijven door het hele land. Domica genereert het grootste woningaanbod aan huurwoningen. Het team van Domica bestaat uit gedreven ondernemers en verhuurmakelaars. Zij helpen u graag met het vinden van de huurwoning die aan al uw woonwensen voldoet en begeleiden u bij het gehele proces wat hierbij komt kijken. Nadat u zich bij ons als woningzoekende heeft ingeschreven, kunt u geheel vrijblijvend en onbeperkt bezichtigingen inplannen in misschien wel uw toekomstige droomhuis!

Trefwoorden: Appartement Huren, Appartement Verhuren, companyhome, Domica, Domica Dordrecht, dordrecht, Gemeubileerd Huren, Gestoffeerd Huren, Huis, Huis Huren, Huis Kopen, Huis Verhuren, Huis Verkopen, Huisvesten, Huisvesting, Huizen, Huur, Huur Woning, Onroerend Goed, Onroerende Zaken, Tweede Huis, Tweede Woning, Verhuren, Woning, Woning Huren, Woning Verhuren, zuid holland, Zuid-holland

Ander nieuws en updates van Domica Dordrecht

‘Bijpas-ouders’ van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

‘Bijpas-ouders’

‘Bijpas-ouders’


Makelaars verhuren steeds meer van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Makelaars verhuren steeds meer

Makelaars verhuren steeds meer


Verkooptijd blijft stabiel van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Verkooptijd blijft stabiel

Verkooptijd blijft stabiel


Betaalbaarheid 15-20% verbeterd ten opzichte van 2009 van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Betaalbaarheid 15-20% verbeterd ten opzichte van 2009

Betaalbaarheid 15-20% verbeterd ten opzichte van 2009


Lichtpuntjes voor de woningmarkt op de middellange termijn van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Lichtpuntjes voor de woningmarkt op de middellange termijn

Lichtpuntjes voor de woningmarkt op de middellange termijn


Bodem van de markt lijkt in zicht van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Bodem van de markt lijkt in zicht

Bodem van de markt lijkt in zicht


Vraagprijzen aanbod dalen van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Vraagprijzen aanbod dalen

Vraagprijzen aanbod dalen


Omslagpunt op aanbodzijde woningmarkt van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Omslagpunt op aanbodzijde woningmarkt

Omslagpunt op aanbodzijde woningmarkt


Woningmarkt corrigeert zich na topkwartaal van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Woningmarkt corrigeert zich na topkwartaal

Woningmarkt corrigeert zich na topkwartaal


NHG-cijfers eerste kwartaal 2013 onder grote invloed van eindejaarsrally van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

NHG-cijfers eerste kwartaal 2013 onder grote invloed van eindejaarsrally

NHG-cijfers eerste kwartaal 2013 onder grote invloed van eindejaarsrally


VEH: NAM moet huiseigenaren waardedaling vergoeden van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

VEH: NAM moet huiseigenaren waardedaling vergoeden

VEH: NAM moet huiseigenaren waardedaling vergoeden


04-05-2013

Woononderzoek 2012 presenteert onjuist beeld woonlasten

Woononderzoek 2012 presenteert onjuist beeld woonlasten


Huiseigenaren betalen bankprobleem van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Huiseigenaren betalen bankprobleem

Huiseigenaren betalen bankprobleem


Geven banken hulp of aanmaningen bij hypotheekachterstand? van Domica Dordrecht thumbnail
04-05-2013

Geven banken hulp of aanmaningen bij hypotheekachterstand?

Geven banken hulp of aanmaningen bij hypotheekachterstand?


Arbeidsmigranten uit de Europese Unie belangrijkste immigratiestroom van Domica Dordrecht thumbnail
20-04-2013

Arbeidsmigranten uit de Europese Unie belangrijkste immigratiestroom

Arbeidsmigranten uit de Europese Unie belangrijkste immigratiestroom