H3O Stichting

Contactgegevens Are these details correct?

Adres: Kolfstraat 120 , 3311 XL Dordrecht, Zuid-Holland

E-mail - Geen ingevoerd

Over H3O Stichting

Op 1 januari 2006 is Stichting H3O opgericht. Eén grote organisatie met kinderdagopvang, peuterwerk, buitenschoolse opvang en scholen voor primair en voortgezet onderwijs, met meer dan 6000 kinderen onder haar hoede.

H30 telt elf scholen voor primair onderwijs, een daarvan is een school voor speciaal basisonderwijs. Acht daarvan zijn zgn. Schoolplus, dat is incl. peuteropvang en buitenschoolseopvang.

De bestuursorganen van stichting zijn het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting. Zij heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

Stichting H3O heeft als grondslag de bijbel als Gods woord. Dit woord is uitgangspunt voor al haar handelen. Daarbij is Jezus Christus, die de enige weg tot zaligheid is, de stuwende kracht.

Stichting H3O stelt zich ten doel te realiseren dat elk kind die ontplooiing van hoofd, hart en handen verkrijgt die het best past bij diens aard en aanleg en een houding die aansluit bij de christelijke opvattingen over opvoeding.

Het peuterwerk, de kinderopvang en het onderwijs zijn toegankelijk voor kinderen, ongeacht hun gezindte, die wettelijk toelaatbaar zijn, waarbij voor het onderwijs in acht wordt genomen de vrijheid die het bijzonder onderwijs heeft met betrekking tot toelating van leerlingen. Van leerlingen wordt verwacht dat ze de bij hen passende prestaties leveren.

Stichting H3O streeft naar een samenhangend aanbod van peuterwerk, vormen van kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs in een doorgaande lijn van 0 tot 18 jaar.

Stichting H3O is opgericht op 1 januari 2006 en is het resultaat van een fusie tussen de stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Dordrecht (PCOD) en de Christelijke Stichting Peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang Dordrecht (CSPD).

Openingstijden

Featured Message

Neem vandaag contact op

26-07-2016

Extra Bedrijfsgegevens

Categorieën: Child Care Centres

Deze lijst wordt verzorgd door:

Is H3O Stichting in Kolfstraat 120, Dordrecht Zuid-Holland 3311 XL uw bedrijf? Uw vermelding claimen en meer leads te trekken door het toevoegen van meer content, foto's en andere zakelijke informatie.

We hebben meer Kinderdagverblijf diensten in Dordrecht Zuid-Holland beschikbaar op Hotfrog Nederland. U kunt uw zoektocht naar updaten Dordrecht Kinderdagverblijf per locatie, trefwoord of service-opties.

Meer bedrijven in Dordrecht Zuid-Holland, 3311 XL, Nederland

Small Business Hub

Wij delen tips, ideeën en advies om u te helpen uw kleine bedrijf uit te breiden.

Bekijk de Small Business Hub

Uw profiel zonder advertenties

Heeft u overwogen om up te graden naar Hotfrog AdVantage? Geen concurrentie advertenties betekent exclusieve focus op uw bedrijf. U staat in het middelpunt.

Meer informatie

[3816448]