Effectief evangeliseren in de kracht van de heilige Geest:

Door: Stichting Arbeiders In De Oogst  18-02-2009

Evangeliseren in de kracht van de Heilige Geest.

Evangelisatie. Voor velen een woord dat angstige beelden oproept. Badend in het angstzweet wakker worden omdat iemand je vragen stelt, waar je niet het antwoord op weet.

Staan op de hoek van de straat met allemaal mensen die je uitjouwen en belachelijk maken. En aan het eind van de rit is er nog niemand bekeerd.

Neen, evangelist ben je uit roeping en dan tegen wil en dank.

Veel mensen denken er zo over en dat is jammer, omdat het een vertekend beeld geeft.

Men stapt daarom ook niet uit en laat kansen liggen om anderen van de Here Jezus te vertellen.

Iedereen is geroepen om getuige van de Here Jezus te zijn, in je directe omgeving, in je straat, dorp of stad, of in de gehele wereld.De discipeltraining voor Evangelisatie

"Opdat niemand verloren gaat" van St. Arbeiders in de Oogst wil juist die angst en rare denkbeelden wegnemen.

D.m.v. Bijbelse principes willen we juist laten zien dat mensen van Jezus vertellen op een effectieve manier kan gebeuren en dat het nog leuk is ook!

De school rust op twee pijlers:De ene kant is de praktische kant van de zaak: hoe vertel ik mijn getuigenis, hoe bereik ik mensen in mijn omgeving, op straat d.m.v. creatieve evangelisatie, hoe bereik ik de multiculturele samenleving enz.De ander pijler is de geestelijke kant van de zaak. Bidden en vasten, gebedsgroepen, de Heilige Geest, krachtevangelisatie, geestelijke strijd, genezing en bevrijding.De toelatingseisen zijn heel laag: jezelf een discipel weten van de Here Jezus en Hem willen volgen.De kosten zijn ?100,= voor 3 zaterdagen, 10 donderdagavonden in Dordrecht

Bij voldoende deelname (minmaal 25 deelnemers) begint de cursus op DV 28 maartDe st. Arbeiders in de oogst gaat niet uit van een kerk of richting, maar wil er zijn voor de gehele gemeente van Christus, ongeacht kerkelijke stroming of denominatie.Voowaarden voor deelnemers is

dat zij discipel van de Here Jezus (willen) zijn,
Hem met hart en ziel toebehoren
een passie hebben voor Hem en
voor de mensen die verloren dreigen te gaan omdat ze de Here Jezus niet kennen.
Opgave via ons opgave formulier

Contact Stichting Arbeiders In De Oogst

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share