NCD-leden herkiezen voorzitter Hollander

Door: Nederlands Centrum Van Directeuren En Commissarissen  15-03-2006
Trefwoorden: Economie, Personalia, Belangenverenigingen

Hoofddorp 15 maart 2006 - Tijdens een extra Algemene Vergadering van Leden is de voorzitter van het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD) Willem Hollander per 1 april 2006 herbenoemt voor de volgende statutaire periode. Unaniem stemden de aanwezige leden stemden voor herbenoeming.

Hollander trad in april 2003 aan als opvolger van ir J. Slechte. 'Drie jaar geleden hoorde ik kamerlid Vendrik op de radio zeggen dat alle directeuren graaiers zijn. Na decennia als directeur aan de bak te zijn geweest schoot mij dit destijds in het verkeerde keelgat. Ik voelde mij geroepen het imago van ondernemend Nederland te verdedigen tegen dit soort populistische onzin. Helaas moet ik drie jaar later constateren dat Den Haag nog steeds aanschuift bij het jaarlijkse honoreringsgezelschapsspel. Boodschappen doen op kiezersmarkt met de portemonnee van anderen noem ik dit. En nog steeds worden zo sloten directeuren gestigmatiseerd.'

Doelstellingen voor de komende voorzittersperiode zijn volgens Hollander:
- uitbreiden van de ledenbasis van het NCD
- versterken van de belangenbehartiging in Den Haag en in Brussel
- ontwikkelen en het delen van kennis op het gebied van directeuren en commissarissen
- bieden van een platform voor de NCD-leden om ervaringen te delen en te netwerken

Na de herverkiezing van de voorzitter stond de presentatie van de nieuwe verenigingstructuur van het NCD op het programma. Vergroten van transparantie, meer dynamiek en een grotere betrokkenheid van leden zijn de drijfveren geweest achter deze vernieuwing. Als gevolg hiervan zijn tevens de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast en zullen er in mei 2006 verkiezingen voor de nieuwe NCD-ledenraad worden gehouden.

Trefwoorden: Belangenverenigingen, Economie, Personalia,

Contact Nederlands Centrum Van Directeuren En Commissarissen

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share