Technologie Symposium 2006

Technologie Symposium 2006 van Centrum Ondergronds Bouwen

Door: Centrum Ondergronds Bouwen  12-06-2006
Trefwoorden: Cob, Gpb, Ondergronds Bouwen

PERSUITNODIGING TECHNOLOGIE SYMPOSIUM 2006
15 JUNI 2006
FORT VOORDORP, GROENEKAN 

Geachte redactie,

Kennis opdoen, delen, verspreiden. Over boortechniek en de ondergrond. Met een duidelijke focus op de praktijk. Dat was het doel bij de oprichting van het Gemeenschappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels (GPB). Het werk is nooit klaar, want er zijn altijd nieuwe vragen te stellen, er is altijd nieuwe kennis te vergaren. Daarom besloten COB en Delft Cluster de samenwerking structureel voort te zetten in het Consortium DC/COB. Het werk is misschien nooit af, maar veel is al bereikt.

Op donderdag 15 juni a.s. organiseert het COB samen met het Gemeenschappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels, het Consortium DC-COB en KIVI NIRIA TTOW het Technologie Symposium 2006 in Fort Voordorp in Groenekan. Het programma behandelt onderwerpen als grout, trillingen, 4-D modellen en bouwputten vanuit het praktijkonderzoek bij de Sophiaspoortunnel, Boortunnel Groene Hart en Tunnel Pannerdensch Kanaal. Verder kunt u een interactieve sessie volgen over ‘bijzondere belastingen’; een onderzoek dat binnen het Consortium DC-COB wordt uitgevoerd.

OVERHANDIGING BOEK BOTLEKSPOORTUNNEL BOREN ONDER DE OUDE MAAS
Het boren van tunnels in Nederland is niet nieuw. Maar wel de methode, die werd toegepast bij het boren van de Botlekspoortunnel voor de Betuweoute. Het boek Boren onder de Oude Maas geeft een indruk van een aantal innovaties, dat nodig was om de Botlekspoortunnel te kunnen realiseren. Uniek voor de Botlekspoortunnel was de toegepaste EPB-technologie met milieuvriendelijke foam, in de slappe Nederlandse bodem. Een nieuwe combinatie, waarvoor rekenmodellen nog niet waren uitgekristalliseerd. Het hoofd civiele techniek van de projectorganisatie Betuweroute, Jan Jonker, overhandigt op het Technologie Symposium het boek aan Han Admiraal en Johan Bosch. Tevens krijgen alle aanwezigen een exemplaar.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Noot voor de redactie
Bent u geïnteresseerd in het Technologie Symposium 2006, dan bent u van harte welkom.

U kunt zich opgeven voor het Technologie Symposium 2006 via bijgvoegde antwoordfax. U kunt deze faxen naar 0182-540661 of mailen naar [email protected] Voor meer informatie over het symposium kunt u de website www.cob.nl/technologiesymposium2006 bezoeken.

Wilt u informatie over het boek Boren onder de oude Maas? Neemt u dan contact met Manon Raats, communicatieadviseur van de projectorganisatie Betuweroute, tel 030 239 8552 of mail naar [email protected]

Trefwoorden: Boortunnel Groene Hart, Boortunnels, Centrum Ondergronds Bouwen, Cob, Gemeenschappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels, Gpb, Ondergronds Bouwen, Sophiaspoortunnel, Technologie Symposium, Tunnel Pannerdensch Kanaal,

Contact Centrum Ondergronds Bouwen

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share