HEAOers gezocht

HEAOers gezocht van Eagle Management Support BV

Door: Eagle Management Support BV  27-10-2006

Wij zoeken een Medewerker Interne Audit voor een groot ziekenhuis.

De medewerker Interne Audit draagt zorg voor de beschrijving en begeleiding van de invoering van administratief organisatorische procedures en voorschriften en de daarmee samenhangende maatregelen van interne controle. Monitoring van de uitvoering van procedures en het beoordelen van effectiviteit en efficiency door middel van het uitvoeren van interne controles behoren tot de taken van de medewerker Interne Audit. Het betreft een verbijzonderde interne controle functie, waarbij onafhankelijkheid en onpartijdigheid een grote rol speelt. In deze functie rapporteert u aan de senior medewerker van de afdeling Interne Audit, van wie u hiërarchisch en operationeel leiding ontvangt.

Je bent een analytisch persoon en bent accuraat. Je hebt affiniteit met administratieve organisatie en interne controle en hebt inzicht in geautomatiseerde gegevensverwerking. Je hebt kennis op HBO niveau op het gebied van administratieve organisatie en interne controle. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkings-vaardigheden. Deze functie vereist een pro-actieve houding, klantgerichte instelling en de deskundigheid om processen te kunnen analyseren en hierover objectief te rapporteren.

Daarnaast voor een organisatie in de gehandicaptenzorg een Applicatiebeheerder Financiële systemen.

Kerntaken: Beheren en onderhouden van de finanïële systemen, opleiden en ondersteunen van gebruikers, afstemmen van systeemgebruik met andere applicatiebeheerders en soms meewerken aan jaarrekening en begroting.

Reageer naar ons emailadres of bel om meer informatie.