Ondernemerspanel: laagseizoen in positieve zin overtroffen

Door: Fosag  12-10-2006
Trefwoorden: Economie

De negatieve verwachtingen over het laagseizoen 2005-2006 zijn niet uitgekomen. Dat blijkt uit het FOSAG Ondernemerspanel van vorige maand.
Over vier van de zes criteria wordt positief geoordeeld. Dat zijn 'omzet', 'orderportefeuille', 'werkgelegenheid' en 'inkoop'. Bovendien is men over het laagseizoen van 2005-2006 beduidend positiever over de indicatoren dan over het laagseizoen van een jaar eerder. De verwachtingen voor het volgende seizoen zijn ook positief, met uitzondering van de indicatoren 'winstgevendheid' en 'investeringen', die vaak een negatieve verwachting laten zien. De grote ondernemingen zijn over deze indicatoren wèl positief.
Naast de vragen over de conjuncturele situatie zijn er ditmaal een aantal extra vragen gesteld over het gebruik van softwarepakketten. Bijna 80 procent gebruikt kantoorsoftware zoals Word en Excel. Ruim 70 procent gebruikt administratiepakketten en de helft van de gevraagde ondernemingen gebruikt branchespecifieke softwarepakketten. De meest gebruikte modules zijn voor de voor- en nacalculatie. Het oordeel over de verschillende modules is overwegend positief. De ondernemers hebben geen plannen om op korte termijn te investeren in nieuwe softwarepakketten.
Volgens de ondernemers moet FOSAG met name de trends en nieuwe mogelijkheden op softwaregebied verkennen.

Trefwoorden: Economie

Contact Fosag

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share