Multi Vastgoed vVerkoopt appartemMenten centrumMplan Hardenberg aan woningcorporatie SGBBsgbb

Door: Multi Vastgoed  09-10-2006

Investering van circa 9 miljoen euro
Multi Vastgoed en SGBB hebben een overeenkomst getekend voor de verkoop van 66 huurappartementen in het centrumplan Hardenberg.
De totale investeringswaarde bedraagt circa 9 miljoen euro. Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden van het centrumplan gestart. Als alles volgens planning loopt, zal de oplevering van de huurappartementen rond de zomer van 2008 plaatsvinden.
Het centrumplan Hardenberg wordt door Multi Vastgoed in nauwe samenwerking met de gemeente Hardenberg ontwikkeld en omvat in drie gebouwen rond De Markt circa 8.000 m² winkels, 900 m² commerciële voorzieningen, 500 parkeerplaatsen en 135 koop- en huurappartementen voor diverse doelgroepen en in diverse prijsklassen. De 66 huurappartementen met een gemiddelde oppervlakte van 81 m² GBO, zijn nu verkocht aan SGBB. De overige appartementen zullen onder de naam Nobilis worden verkocht door een team van plaatselijke makelaars. De start van de verkoop van deze woningen zal op 11 november a.s. plaatsvinden. SGBB zal begin 2007 starten met de verhuur van de appartementen.
Zeer recent heeft Multi het commerciële deel van het centrumplan verkocht aan Kroonenberg Groep. Onder verantwoordelijkheid van de gemeente Hardenberg zal een nieuw openbaar gebied, waaronder een marktplein, worden aangelegd.
Met de realisatie van het plan geeft Multi Vastgoed een belangrijke impuls aan het centrum van Hardenberg.
Het concept is van T + T Design, de architect van het Masterplan is Mei Architecten. OPL Architecten is verantwoordelijk voor de uitwerking van de architectuur van de gebouwen.

Profiel SGBB
SGBB is een landelijk werkende corporatie, gespecialiseerd in ‘wonen met meerwaarde voor senioren’. SGBB kenmerkt zich door haar uitgebreide kennis van en ervaring met huisvesting voor senioren en beheert ruim 7.000 woningen en verzorgingseenheden in het sociale en middensegment, verspreid over heel Nederland. Er wordt intensief samengewerkt met leveranciers van service en zorg, om zo de klant een gevarieerd aanbod te kunnen bieden. SGBB streeft ernaar om senioren zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen met de zekerheid van ondersteunende dienstverlening. Het is de ervaring van SGBB dat een wijkgerichte benadering, zoals een woonservicezone, een goede aanpak is waarbij bewoners zich prettiger voelen, veiliger voelen én dus beter voelen in hun eigen vertrouwde omgeving.
Deze benadering biedt ook voordelen voor gemeentes, zorgaanbieders en dienstverlenende organisaties. Zo is bijvoorbeeld de zorg beter te organiseren. De focus op senioren en de vooruitstrevende toekomstvisie van SGBB wordt met gedrevenheid, passie en slagvaardigheid in praktijk gebracht.