Leerdoelen, leerprocessen en toetsen van competentie(verwerven)

Leerdoelen, leerprocessen en toetsen van competentie(verwerven) van Raccent

Door: Raccent  14-04-2011
Trefwoorden: Advies, Beroepsonderwijs, Competentie

Het aanbieden van competentiegericht onderwijs is een uitdagende opgave. De basis wordt gelegd met het verbinden van twee leerprocessen, namelijk door leervragen verbinden van ervaringsleren en verklarend leren. De twee leerprocessen zijn volkomen verschillend en vragen gerichte training. Het opreationele proces kan slagen als organisatorisch en bestuurlijk aan de nodige voorwaarden is voldaan.
Raccent biedt op het gehele proces de wetenschappelijke basis en aanvullend onderzoek, de praktische, organisatorische en bestuurlijke ondersteuning, advies en training.

Trefwoorden: Advies, Beroepsonderwijs, Competentie, Praktijkleren