Coaching

Door: Richard ter Haar  03-07-2011
Trefwoorden: Coaching, Persoonlijke Ontwikkeling, Personal Coaching

Coaching is bij uitstek een praktische begeleidingsvorm, die kan bijdragen om net die stap extra te kunnen zetten die alleen (nog) niet lukt.Dit kan in de vorm van individuele coaching, maar ook teams laten zich succesvol coachen om de som der delen tot andere uitkomsten te doen komen.

Trefwoorden: Coaching, Deskundigheidsbevordering, Personal Coaching, Persoonlijke Ontwikkeling, Teamtraining

Andere producten en diensten van Richard ter Haar

03-07-2011

Integratieve Psychotherapie

Een integratief therapeut bedrijft psychotherapie, die zich erop richt om aan te sluiten bij de krachten van de cliënt. Een integratief therapeut benadert een klacht van de cliënt in de eerste plaats vanuit het verklaringsmodel dat de cliënt zelf heeft voor de klacht. Niet alleen de therapeut is deskundig, maar bovenal de cliënt.


03-07-2011

Supervisie

Een vrijblijvend eerste gesprek wordt van harte aanbevolen, om zo goed mogelijk "op maat" te werken.