Tijdig gebruik van basale insuline geadviseerd als standaardbehandeling bij diabetes type 2

Door: Sanofi-aventis  11-11-2008
Trefwoorden: Behandeling, Ziekenhuis, Medisch

De aanbevelingen zijn door een team van diabetesdeskundigen uitgewerkt in de vorm van een stappenplan, dat beschikbaar is voor medische beroepsbeoefenaren. Er is hierbij onderscheid gemaakt (op basis van effectiviteit en hoeveelheid bewijs) tussen bloedglucoseverlagende medicatie in een eerste keuze stappenplan en in een tweede keuze stappenplan.

  • Eerste keuze: dit zijn de meest gangbare, effectieve en kostenefficiënte behandelmethoden voor het bereiken van de glykemische doelwaarden. Deze eerste keuze omvat Metformine, SU derivaten en basale insuline.
  • Tweede keuze: deze behandelopties zijn geschikt bevonden voor bepaalde patiënten, maar zijn in niveau 2 ingedeeld omdat er nog onvoldoende klinische ervaring mee opgedaan is of omdat er ten aanzien van de veiligheid voorzichtigheid geboden is. Niveau 2 omvat middelen als Pioglitazon en GLP-1-agonisten, een van de nieuwste groepen van antidiabetica.
Ook is er nog een derde groep met medicatie die geen voorkeur verdient vanwege lage effectiviteit, beperkte klinische data of relatieve hoge kosten. Hieronder vallen onder meer de DPP-4 remmers.

Insuline: meest effectieve behandeling
In de geactualiseerde aanbevelingen wordt insuline omschreven als de meest effectieve behandeling voor de verlaging van de bloedsuikerspiegel. Ook wordt de nadruk gelegd op het belang van een vroegtijdige aanvullende behandeling met insuline bij patiënten die de doelwaarden niet bereiken. Dit is vooral belangrijk voor patiënten met A1C> 8,5%. In de huidige praktijk wordt de toepassing van insuline echter vaak uitgesteld totdat A1C tot 9% is gestegen en veel patiënten met diabetes type 2 hebben reeds diabetesgerelateerde complicaties op het moment dat zij met de insulinebehandeling starten. Vroegtijdige toevoeging van een basale insuline aan de orale behandeling kan de glykemische controle verbeteren, zodat er minder risico bestaat op complicaties.

Trefwoorden: Behandeling, Bloedsuikerspiegel, Complicaties, Insuline, Medisch, Ziekenhuis,

Contact Sanofi-aventis

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share