Gecertificeerd uitwisselen van digitale bodemgegevens

Gecertificeerd uitwisselen van digitale bodemgegevens van Sikb

Door: Sikb  27-02-2007
Trefwoorden: Sikb, Digitale Bodemgegevens, Sikb Protocol 0101,

Gecertificeerd uitwisselen van digitale bodemgegevens

Bodemgegevens worden in Nederland steeds vaker digitaal uitgewisseld. Om dat snel, efficiënt en zonder fouten te doen, heeft SIKB* een standaard uitwisselingsformaat ontwikkeld. Dit is vastgelegd in SIKB-protocol 0101. Softwareleveranciers die kunnen aantonen dat hun pakket in staat is om gegevens uit te wisselen met dit formaat, kunnen gecertificeerd worden op basis van de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 0100. Op vrijdag 16 februari 2007 zijn de eerste 7 certificaten uitgereikt aan leveranciers van bodemsoftware. De leveranciers ontvingen hun certificaat uit handen van de heer Jan Bruins van DNV Certification.

Het gaat om de volgende leveranciers en softwarepakketten:

Leverancier Pakket
CSO adviesbureau
NAZCA v. 4.0
Syncera IT-Solutions
Strabis v. 12.1
VROM
Globis 5.2
I.T. Works
Boormanager Spatial v. 4.5
ALcontrol Laboratories
AMIS 5.4
Analytico
PAIS 4U v. 4.2
Centric Bis 4011 v 7.1


Certificatie geeft recht op het gebruik van het logo 'Keurmerk Kwaliteitswaarborg Bodembeheer SIKB'. Voor overheid en marktpartijen is hiermee herkenbaar welke softwaresystemen wél en welke niet voldoen aan het standaard uitwisselingsformaat.
De gecertificeerde bedrijven moeten regelmatig bij audits aantonen dat zij hun software hebben aangepast aan wijzigingen in de standaard. Deze wordt twee maal per jaar geactualiseerd.

Daarom heeft SIKB in nauwe samenwerking met leveranciers van bodemsoftware en ‘datagebruikers’ een uitwisselingsformaat ontwikkeld waarmee bodemgegevens op een eenduidige wijze kunnen worden uitgewisseld.
De inhoud van het protocol betreft IT-afspraken en 'volgt' technische ontwikkelingen of inhoudelijke afspraken die elders zijn gemaakt.
Het standaard uitwisselingsformaat is een praktisch instrument bij verschillende processen in bodemland. Voorbeelden zijn de gegevensuitwisseling tussen overheden, de opdrachtverlening en resultaatverwerking tussen adviesbureaus en laboratoria, de gegevensoverdracht van adviesbureau naar opdrachtgever, etc.
Voor de weergave van de uitwisselbaarheid is per softwarepakket een gecertificeerde uitwisselkaart opgesteld. Deze zijn op www.sikb.nl/uitwisselkaart te bekijken en te vergelijken.

*
SIKB is een netwerkorganisatie die alle spelers (bedrijfsleven en overheid) bij elkaar brengt om samen de kwaliteit van de uitvoering van (water) bodembeheer en archeologie te verbeteren. SIKB stelt kwaliteitsrichtlijnen op en beheert deze, en communiceert hierover met de mensen die in de sector werken.

Noot voor de redactie: voor een digitaal persbericht kunt u een e-mail sturen naar [email protected] Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met SIKB, tel. 0182 540675.

Trefwoorden: Digitale Bodemgegevens, Sikb, Sikb Protocol 0101,

Contact Sikb

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share