Recordoverslag shortsea in 2004

Door: Voorlichtingsbureau Shortsea Shipping  12-01-2006
Trefwoorden: Transport, Shortsea

Jaar

 

1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

Totale shortsea overslag in tonnen X 1000

 

215.272

 

232.541

 

232.578

 

241.147

 

 

242.335

 

 

269.055

 


De overslag van shortsea lading wordt in de Nederlandse havens steeds belangrijker. Het aandeel van shortsea is groter dan deepsea overslag. Het shortsea aandeel steeg in 2004 met nog eens 2% naar 58%.

 

 

De top 5

 

De vijf belangrijkste shortsea landen staan garant voor tweederde deel van de totale overslag in tonnen. De bezetting van de top 5 verandert ook dit jaar niet veel, wel verandert de volgorde. Nummer 1 blijft de het Verenigd Koninkrijk met 71,3 miljoen ton. Het aandeel van het VK in de totale overslag wordt echter ieder jaar minder; van 30% in 2002, naar 28% in 2003 en dit jaar 26,5%. Het type goederen dat overgeslagen wordt naar en uit het VK is divers. Het aandeel van olie is 36%, gevolgd door RoRo 29% en containers/flats 16%.

 

Deze diversiteit in goederen geldt niet voor overige landen in de top 5. Daar bepaald de overslag van olie het volume (met een aandeel van 68% tot 98%). Positie 2 t/m 5 worden ingenomen door Rusland (35,8 miljoen ton), Noorwegen (33 miljoen ton), Egypte (29,9 miljoen ton) en Frankrijk (10,9 miljoen ton).

 

 

Behalve Noorwegen staan deze landen ook in de top 5 van landen met de grootste stijging in het aantal overgeslagen tonnen. Rusland staat dan bovenaan met een stijging van bijna 12 miljoen ton, dan volgen Egypte (+ 5 miljoen ton) en Frankrijk (+2,2 miljoen ton). De stijging is voor deze landen toe te schrijven aan toegenomen olie-overslag. Ook het VK hoort in dit rijtje thuis. De stijging van 3,7 miljoen ton is voor eenderde deel toe te schrijven aan een grotere overslag van containers en flats, 28% olie en 17% overig stukgoed.

 

 

Alhoewel Noorwegen de derde plaats inneemt in totaal aantal overgeslagen tonnen is dat aantal in 2004 gedaald met bijna 400.000 ton (- 1,19%). De overslag van olie is zelfs gedaald met ong. 1,1 miljoen ton, maar dit wordt goedgemaakt door een grotere overslag van droge bulk (280.000 ton) en containers (250.000 ton).

 

Typen lading

 

Het aandeel van de overslag (in tonnen) van olie(producten) blijft het grootst met bijna 60%. Dan volgt de droge bulk (15,3%) en de overslag van containers, zowel op LoLo (Lift on lift off)  als RoRo (Roll on roll off) basis (11,6%).

 

Van alle typen lading is de overslag van gas in vloeibare vorm is in 2004 het meest gestegen. Daarna volgen de containers met een stijging van 15,7%. Hiermee groeit de overslag van  containers (in tonnen) harder dan de totale shortsea overslag. De stijging van de containers die worden overgeslagen als LoLo is met 17,5% groter dan de containers die worden overgeslagen als RoRo (6,4%).

 

Containeroverslag

 

In totaal werd in 2004 bijna 31 miljoen ton overgeslagen aan lading in containers. De belangrijkste landen voor de containeroverslag in de shortsea zijn het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Portugal en Noorwegen. Gezamenlijk zorgen zij voor 71,6% van de overslag in containers in tonnen. 

 

 

In TEU’s werd in 2004 bijna 3,1 miljoen TEU (twenty foot equivalent unit) overgeslagen aan volle en lege containers. Het aandeel beladen containers is met 79% vele malen groter dan het aandeel van de lege containers. Voor de totale overslag in tonnen geldt dat in Nederland meer shortsea wordt overgeslagen dan deepsea lading. Bij de containeroverslag in TEU hebben de deepsea containers het grotere ladingaandeel, namelijk 63%. Deze verhouding is stabiel sinds 2000.

 

Het totaal aantal overgeslagen shortsea containers (in TEU) groeide in 2004 harder dan in 2003; nl.met 14,5% en in 2003 met 9%.

 

Bron: Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Trefwoorden: Shortsea, Transport

Contact Voorlichtingsbureau Shortsea Shipping

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share