De economische bijdrage van tijdelijke arbeidsmigranten

De economische bijdrage van tijdelijke arbeidsmigranten van Company Home B.V.

Door: Company Home B.V.  08-04-2013
Trefwoorden: Arbeidsmigranten, companyhome, company home

In deze eeuw is de migrantenstroom uit traditionele herkomstlanden naar Nederland gestopt en vervangen door de ‘moderne migratie’ van Europese werknemers. Daarmee is de tijdelijke migrant inmiddels een permanent fenomeen: in 2012 werken er zo’n 200 duizend tijdelijk in ons land. Die dragen niet alleen bij aan het BBP maar ook aan de schatkist, aangezien ze ons minder kosten dan ze opleveren. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek dat SEO Economisch Onderzoek heeft uitgevoerd, in opdracht van de Stichting VBW & de Van der Voort Groep. Op het gebied van migratie is de laatste jaren heel wat veranderd. Er zijn twee belangrijke trendbreuken: eerst de sterke afname van niet-westerse migranten sinds begin deze eeuw, en sinds 2004 de sterk stijgende influx uit Midden & Oost-Europa (de zogenaamde MOE-landen). De ‘moderne migrant’ verschilt daarmee aanzienlijk van het traditionele beeld van gastarbeiders, gezinsherenigers en vluchtelingen waar Nederland tot enkele jaren geleden haar beleid op heeft gericht. Company home is specialist in het huisvesten van Europese werknemers Anno 2012 komen de meeste migranten uit Polen, op jonge leeftijd, zonder gezin en slechts voor enkele maanden. Deze tijdelijke migrant is inmiddels een permanent fenomeen. Dit jaar zullen er naar schatting zo’n 200 duizend in ons land werkzaam zijn, samen goed voor 60 duizend arbeidsjaren. De arbeidsinput van tijdelijke migranten uit de MOE-landen is daarmee tweemaal zo groot als die van hun landgenoten die zich voor langere tijd in Nederland gevestigd hebben. Company Home is specialist in het Huisvesten van Arbeidsmigranten Vanuit economisch perspectief is de bijdrage van deze tijdelijke arbeidsmigranten positief. Door hun flexibiliteit leveren zij een bijdrage aan het behoud van productie en werkgelegenheid. Daar staat tegenover dat die werkzaamheden natuurlijk niet meer beschikbaar zijn voor een binnenlandse vacature. Maar omdat de tijdelijke migrant in banen blijkt te werken waarvoor niet meteen lokale werknemers beschikbaar zijn (seizoenpieken), is er per saldo geen sprake van verdringing. Wat de werkgelegenheid betreft houden de (kleine) positieve en negatieve effecten elkaar in evenwicht. In sectoren waar het aandeel tijdelijke migranten sterk is gegroeid, is geen afname van het aantal binnenlandse werknemers. Door de hogere productie resteert het positieve effect op het BBP. Dat zich kan uiten in een hogere winstgevendheid of lagere prijzen. Company Home, Huisvesting, Woning, Arbeidsmigranten, werknemers Niet alleen dragen tijdelijke migranten bij aan het Bruto Binnenlands Product (BBP), ook zijn ze per saldo gunstig voor de collectieve sector. Enerzijds maken ze gebruik van collectieve diensten zoals openbaar bestuur en veiligheid. Maar anderzijds maken ze geen gebruik van huursubsidie, AOW, zorgtoeslag, bijstand en hypotheekrenteaftrek. Omdat ze wel sociale premies en BTW betalen, levert elke tijdelijke arbeidsmigrant gemiddeld ongeveer 1800 euro op voor de collectieve sector. Company Home is specialist in het huisvesten van Arbeidsmigranten Company Home staat voor Humane huisvesting en verzorgt dit via de gestelde regels en normen.

Trefwoorden: Arbeidsmigranten, company home, companyhome, company-home, grootste aanbieder huisvesting personeel, home company, huisvesting voor buitenlandse werknemers, huisvesting voor personeel,

Andere producten en diensten van Company Home B.V.

Arbeidsmigranten positief effect van Company Home B.V. thumbnail
27-03-2013

Arbeidsmigranten positief effect

Company Home huisvesten personeel, Arbeidsmigranten en Expats


Contact van Company Home B.V. thumbnail
10-03-2011

Contact

  Company home de grootste verhuurmakelaar. Companyhome voor het huisvesten van expats en arbeidsmigranten/ technisch personeel in gestoffeerde of gemeubileerde huurwoningen.


Arbeidsmigratie van Company Home B.V. thumbnail
10-03-2011

Arbeidsmigratie

  Company home de grootste verhuurmakelaar. Companyhome voor het huisvesten van expats en arbeidsmigranten/ technisch personeel in gestoffeerde of gemeubileerde huurwoningen.


Buitenlandse medewerkers van Company Home B.V. thumbnail
10-03-2011

Buitenlandse medewerkers

  Company home de grootste verhuurmakelaar. Companyhome voor het huisvesten van expats en arbeidsmigranten/ technisch personeel in gestoffeerde of gemeubileerde huurwoningen.


Huisvesting van Company Home B.V. thumbnail
10-03-2011

Huisvesting

  Company home de grootste verhuurmakelaar. Companyhome voor het huisvesten van expats en arbeidsmigranten/ technisch personeel in gestoffeerde of gemeubileerde huurwoningen.


10-03-2011

Huisvesting

  Company home de grootste verhuurmakelaar. Companyhome voor het huisvesten van expats en arbeidsmigranten/ technisch personeel in gestoffeerde of gemeubileerde huurwoningen.


10-03-2011

Nederland huurwoning

  Company home de grootste verhuurmakelaar. Companyhome voor het huisvesten van expats en arbeidsmigranten/ technisch personeel in gestoffeerde of gemeubileerde huurwoningen.


10-03-2011

Huurhuis

   Company home de grootste verhuurmakelaar. Companyhome voor het huisvesten van expats en arbeidsmigranten/ technisch personeel in gestoffeerde of gemeubileerde huurwoningen.


10-03-2011

Makelaar woningen huren

  Company home de grootste verhuurmakelaar. Companyhome voor het huisvesten van expats en arbeidsmigranten/ technisch personeel in gestoffeerde of gemeubileerde huurwoningen.


10-03-2011

Goedkope huurwoning

  Company home de grootste verhuurmakelaar. Companyhome voor het huisvesten van expats en arbeidsmigranten/ technisch personeel in gestoffeerde of gemeubileerde huurwoningen.


10-03-2011

Gemeubileerde woningen

  Company home de grootste verhuurmakelaar. Companyhome voor het huisvesten van expats en arbeidsmigranten/ technisch personeel in gestoffeerde of gemeubileerde huurwoningen.


10-03-2011

Gestoffeerde woonruimte

  Company home de grootste verhuurmakelaar. Companyhome voor het huisvesten van expats en arbeidsmigranten/ technisch personeel in gestoffeerde of gemeubileerde huurwoningen.


10-03-2011

Stichting Huisvesting

  Company home de grootste verhuurmakelaar. Companyhome voor het huisvesten van expats en arbeidsmigranten/ technisch personeel in gestoffeerde of gemeubileerde huurwoningen.


10-03-2011

Gestoffeerd huren

  Company home de grootste verhuurmakelaar. Companyhome voor het huisvesten van expats en arbeidsmigranten/ technisch personeel in gestoffeerde of gemeubileerde huurwoningen.