Nieuw Merkenbureau in de Benelux

Door: Abcor Merkenbureau  13-11-2007
Trefwoorden: Merkenbureau, Merkenrecht, Interim Juristen

Nieuw merkenbureau, hulp bij de bescherming van merken en modellen

ABCOR is een nieuw merkenbureau gespecialiseerd in het onderzoeken, registreren en beheren van merken en modellen. Het bureau hanteert daarbij een nieuwe werkwijze gebaseerd op zelfwerkzaamheid van het bedrijf. Daardoor vindt er informatie overdracht plaats en kunnen er forse kosten bespaard worden.

Merken- en modellenrecht
Het merken- en modellenrecht zijn momenteel volop in de media onder de aandacht. Enerzijds omdat de waarde van deze rechten in grote mate de goodwill bepalen van bedrijven en anderzijds omdat merken een steeds belangrijkere rol spelen bij de positionering van producten. In het bedrijfsleven is er daardoor meer vraag naar ondersteuning van deze werkzaamheden. ABCOR is een nieuw merkenbureau dat volop hierop inspeelt door haar geheel vernieuwde werkwijze. Daarbij is niet alleen aandacht voor de juridische kant van een zaak, maar ook voor marketing en communicatie gerelateerde belangen.

Open werkstructuur
De juristen van ABCOR werken niet alleen vanuit het kantoor maar ook vanaf de werkplek bij het bedrijfsleven. Naast de gebruikelijke diensten (het onderzoeken en registreren van merken en modellen) kunnen merkjuristen op interim basis ingehuurd worden voor allerlei werkzaamheden.
Daarnaast organiseert ABCOR in-huis cursussen bij het bedrijfsleven om een update te geven van het snel ontwikkelingen in het vak en de lopende rechtspraak. Doel hierbij is kennisoverdracht. Hierdoor kunnen meer werkzaamheden intern uitgevoerd worden zodat alleen complexe zaken uitbesteed hoeven te worden.
Deze nieuwe aanpak zorgt voor een groter bewustzijn bij het bedrijfsleven over het ontstaan en behouden van intellectuele eigendomsrechten. Hierdoor kan men beter een inschatting maken wanneer wel/ niet op te treden bij een dreigende inbreuk. Anderzijds heeft deze werkwijze tot gevolg dat intellectuele eigendomsrechten minder snel per ongeluk teniet gaan. Daarnaast kan deze werkwijze tot een structurele grote kostenbesparing leiden.

Gedifferentieerde prijsstelling
ABCOR introduceert in de Benelux een gedifferentieerd prijzensysteem. Voor standaardwerkzaamheden worden andere prijzen berekend dan voor werkzaamheden met advies. Dit is vooral handig voor bedrijven die vaker merken registreren en dit doen op exact dezelfde manier. Met de aangepaste prijsstelling kan nu een standaard merkregistratie online verricht worden voor 65% van de gebruikelijke kosten. Voor deze werkzaamheden is een apart online registratiesysteem ontwikkeld www.merkzaken.nl Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk, ieder bedrijf (ongeacht omvang) kan hierbij gebruik maken van de ontwikkelde module.

Bedrijven check
Veel Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan automatisch tijdens het productontwikkelingsproces. Echter om rechten als merken en modellen te behouden en te beschermen moeten die wel geregistreerd worden. Intellectuele eigendomsrechten van belang bij de bepaling van de goodwill van een bedrijf. Om die reden is een standaard beschermingsprocedure noodzakelijk om te voorkomen dat rechten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Veel managers willen hier wel gebruik van maken, maar weten niet hoe dit te doen. De Abcor Intellectuele Eigendoms Bedrijvenscan geeft een verkort overzicht van welke rechten er zijn en hoe de werkprocedure aan te passen om tijdig bescherming te claimen. Tot 1 januari 2008 is deze IE scan gratis aan te vragen via www.abcor.nl.

Trefwoorden: Bedrijvenscan, Inhuiscursussen, Interim Juristen, Merkenbureau, Merkenrecht, Modellenrecht,