“A Living Landscape” - Sidestone Press presenteert nieuw boek over Bronstijd bewoning in Nederland.

“A Living Landscape” - Sidestone Press presenteert nieuw boek over Bronstijd bewoning in Nederland. van Sidestone Press

Door: Sidestone Press  09-09-2008
Trefwoorden: Archeologie, Opgraven, Oudheid

Waarom woonden deze prehistorische boeren in een dergelijk landschap en hoe structureerden zij hun nederzettingen? Op basis van enkele grootschalige opgravingen in het rivierengebied zal de auteur het culturele landschap proberen te reconstrueren. In het boek wordt een overzicht gegeven van alle ontwikkelingen ten aanzien van locatiekeuze voor nederzettingen en veranderingen in nederzettingsarchitectuur, beginnend in het Midden-Neolithicum tot aan de IJzertijd. Uiteraard wordt dit alles in een bredere context geplaatst met gebruikmaking van andersoortige vindplaatsen zoals graven en rituele deposities.

De basis van dit boek wordt gevormd door meer dan 50 grote opgravingen die samen meer dan 300 huisplattegronden opgeleverd hebben. Daarmee bevat dit boek verreweg rijkste data-set van bronstijd nederzettingen die tot op heden is gepubliceerd en is daarmee een must-have voor iedereen die geïnteresseerd is in nederzettingsarcheologie. Naast het eigenlijke proefschrift verschijnen de bijlagen als apart boek. Hierin worden diverse sites in detail behandeld.

Beide boeken zijn nu verkrijgbaar bij Sidestone Press - www.sidestone.nl

Over het boek “A Living landscape - Bronze Age settlement sites in the Dutch river area (c. 2000-800 BC)”:
Categorie: Archeologie
ISBN: 978-90-8890-010-5
Uitvoering: Softback, genaaid
Aantal blz: 536
Prijs: € 44,95 (Incl. BTW, excl. verzendkosten)

Over het boek “Appendices to: A Living landscape”:
Categorie: Archeologie
ISBN: 978-90-8890-012-9
Uitvoering: Softback, genaaid
Aantal blz: 190
Prijs: € 34,95 (Incl. BTW, excl. verzendkosten)

Trefwoorden: Archeologie, Bronstijd, Opgraven, Oudheid,