Middeleeuwse culturele diversiteit en ontstaan van dorpen in kuststreek Zuid-Holland in kaart gebrac

Door: Sidestone Press  16-12-2011
Trefwoorden: Uitgeverij, Boek, Uitgever

Na een dieptepunt van bewoning met slechts een paar honderd mensen in de laat-Romeinse tijd groeide de bevolking in Zuid-Holland naar zo’n 3000 inwoners in de Vroege Middeleeuwen. De instroom van nieuwe bewoners vond echter niet alleen plaats vanuit het Fries-Groningse terpengebied, zoals in het verleden werd gedacht. De bewoners langs de Hollandse kust kenden juist vele verschillende culturele achtergronden: een restbevolking uit het gebied zelf, aangevuld met ‘Franken’ uit het centrale rivierengebied, ‘nieuwe Friezen’ of ‘Saksen’ uit het noordelijk kustgebied en wellicht een aantal ‘Angelsaksen’ uit Engeland. Dit zijn enkele van de conclusies die archeoloog Menno Dijkstra trok en welke vandaag resulteerden in zijn promotie op zijn proefschrift “Rondom de Mondingen van Rijn en Maas” aan de Universiteit van Amsterdam. In de Vroege Middeleeuwen verstond men onder Friesland het hele kustgebied van Zeeuws-Vlaanderen tot aan de monding van de Wezer. Dit Friesland bestond echter uit een lappendeken van verschillende landschappen en regio’s, waarvan het de vraag is hoe deze zich tot elkaar verhielden op cultureel en politiek gebied, speciaal wat het Friese koninkrijk uit de periode rond 700 betreft. In het kader hiervan is door Menno Dijkstra promotieonderzoek uitgevoerd naar de bewoningsgeschiedenis van Zuid-Holland - destijds deel van West-Frisia - in zowel de laat-Romeinse, Merovingische als Karolingische periode (circa 270 - 900 na Chr.). Van menselijke aanwezigheid in deze periode getuigen niet alleen historische bronnen en oude plaatsnamen, maar vooral archeologische vondsten. Enkele van de voornaamste conclusies en thema's die in Dijkstra's onderzoek naar voren kwamen beslaan: - het ontstaan van Rijnsburg verder ontrafeld; aanwijzingen voor een kapel uit de 8e eeuw en de ligging van de ringwalburg ontdekt! - Oude Rijnmond had al in de 7e eeuw culturele banden met Angelsaksisch Engeland. - was in de Oude Rijnmonding de aanlegplaats 'Grote-haviks-steigers' de voorloper van Katwijk? Rondom de mondingen van Rijn & Maas. Landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek Auteur: Menno Dijkstra Categorie: Archeologie, Middeleeuwen, Romeinen ISBN: 978-90-8890-054-9 Taal: Nederlands Uitvoering: Paperback, genaaid aantal blz: 544 Price: € 44,95 (Incl. Btw; excl. verzendkosten) Meer informatie: Sidestone Press www.sidestone.com info(at)sidestone.nl

Trefwoorden: Archaeology, Archeologie, Boek, Thesis, Uitgever, Uitgeverij

Andere producten en diensten van Sidestone Press

Digital media use enhances creativity in history education van Sidestone Press thumbnail
16-01-2012

Digital media use enhances creativity in history education

Olivier Nyirubugara analyzed the usage of Internet in history education. Education which incorporated the use of Internet, proved to be


Spectaculaire Middeleeuwse vondsten van de Donderberg bij Rhenen van Sidestone Press thumbnail
16-12-2011

Spectaculaire Middeleeuwse vondsten van de Donderberg bij Rhenen

60 jaar geleden werd in Rhenen het grootste, langst gebruikte en mogelijk rijkste grafveld uit de vroege Middeleeuwen opgegraven. Met


Scientific study of a modern ritual: Allerzielen Alom van Sidestone Press thumbnail
12-07-2011

Scientific study of a modern ritual: Allerzielen Alom

Since 2005 Dutch artists Ida van der Lee’s Allerzielen Alom (or All Souls’ All Around) project, as well as its


Modern ritueel onder de loep: Allerzielen Alom van Sidestone Press thumbnail
12-07-2011

Modern ritueel onder de loep: Allerzielen Alom

Sinds 2005 vindt op diverse plaatsen in Nederland de viering 'Allerzielen Alom' plaats, een initiatief van artieste Ida van der


Dutch ethnology museum and indigenous people of the Americas set up a real dialogue van Sidestone Press thumbnail
23-05-2011

Dutch ethnology museum and indigenous people of the Americas set up a real dialogue

Until as recently as the 1970s, doors of ethnology museums were often shut to indigenous peoples. The National Museum of


New study on present-day animism in Sudan van Sidestone Press thumbnail
20-05-2011

New study on present-day animism in Sudan

Animism of the Nilotics and Discourses of Islamic Fundamentalism in Sudan is an analysis of the complex interaction of Animist,


12-01-2011

Pterosauriërs. Vliegende tijdgenoten van de dinosauriërs

boek, dinosauriërs, paleontologie, fossielen, prehistorie


08-12-2010

Living Near the Dead

Boek over bronstijd archeologie


01-12-2010

W.J. de Wilde (1860-1936). Een vergeten onderzoeker van de Nederlandse hunebedden

Hunebedden, megalieten, prehistorie, geschiedenis van de archeologie, neolithicum


01-12-2010

Over hunebedden, duivels en reuzen

Hunebedden, megalieten, prehistorie, geschiedenis van de archeologie, neolithicum


Van Planten en Slakken van Sidestone Press thumbnail
29-09-2010

Van Planten en Slakken

archaeology, archaeobotany, archaeozoology


Deciding about Design Quality van Sidestone Press thumbnail
23-08-2010

Deciding about Design Quality

  architecture, decision making, design quality, architect selection


Nieuwste uitgaven in de reeks Delftse Archeologische Rapporten van Sidestone Press thumbnail
26-07-2010

Nieuwste uitgaven in de reeks Delftse Archeologische Rapporten

Onlangs verschenen bij Sidestone Press enkele nieuwe publicaties in de reeks Delftse Archeologische Rapporten . In deze rapportenreeks wordt verslag


31-05-2010

Psycholoog presenteert vernieuwende visie over inzetbaarheid van medewerkers

Onlangs promoveerde Felix Steemers op het proefschrift Blijvende inzetbaarheid in langere loopbanen . Hij onderzocht wat mensen en organisaties kunnen