Actie is nu nodig voor nieuwe Wmo-taken

Actie is nu nodig voor nieuwe Wmo-taken van Studiearena Zorg & Wonen

Door: Studiearena Zorg & Wonen  23-06-2009
Trefwoorden: Zorg, Wonen, Welzijn

Tijdens de werkconferentie ‘Gevolgen AWBZ-pakketmaatregelen voor de Wmo’ zijn 100 vertegenwoordigers van cliënten, gemeenten en aanbieders van diensten en zorg bijeen geweest. Ze spraken over de overheveling van delen van de AWBZ naar de Wmo. Vanaf 2009 verliezen daardoor circa 60.000 mensen hun indicatie voor ‘begeleiding’ voor deelname aan de samenleving. Cliëntorganisaties, gemeenten en aanbieders van diensten en zorg hebben de taak om een alternatief te bieden.

De conferentie gaf betrokken partijen toekomstperspectief. Centraal staan cultuuromslag, samenwerking en wijkgerichte aanpak. De traditionele benadering van ‘zorgen voor’ moet plaatsmaken voor een manier die uitgaat van de kracht en mogelijkheden van burgers, hoe kwetsbaar ze ook zijn. Ook moeten partijen samenwerken op het niveau van wijken en buurten.

Het bereiken van dit toekomstbeeld vraagt veel inspanningen, terwijl het effect van de nieuwe wettelijke maatregelen in de loop van dit jaar al zichtbaar worden. Uit de conferentie bleek dat het daarom voor alle betrokkenen van belang is om nu zo snel mogelijk aan de slag te gaan.

StudieArena Zorg & Wonen organiseert in eigen beheer bijeenkomsten met als doel de overdracht van kennis en ervaringen tussen professionals, managers en beleidsmakers die werkzaam zijn binnen de werkvelden Zorg, Wonen & Welzijn.

Twynstra Gudde is een onafhankelijk Nederlands organisatieadviesbureau dat resultaatgericht adviseert en managementfuncties vervult. Kerncompetenties zijn project- en programmamanagement, verander- en organisatiekunde.

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
- Piet Driest, dagvoorzitter en senior adviseur van Vilans, 06-53755896, [email protected]
- Nouzha Chouâli, afdeling Marketing & Communicatie Twynstra Gudde, 06-22548510, [email protected]
- Algemeen: www.studiearena.nl en [email protected]

Trefwoorden: Actiz, Congres, Divosa, Federatie Opvang, Gemeenten, Mantelzorgers, Meenederland, Mezzo, Mogroep, Movisie, Pakketmaatregelen, Participatie, Radaradvies, Studiearena, Verdiwel, Vilans, Welzijn, Werkconferentie, Wonen, Zelfredzaamheid, Zorg, Zorgbelang Noord-holland, Zorginstellingen,

Contact Studiearena Zorg & Wonen

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share