Landelijke Werkconferentie ‘Gevolgen AWBZ Pakketmaatregelen voor de Wmo’

Landelijke Werkconferentie ‘Gevolgen AWBZ Pakketmaatregelen voor de Wmo’ van Studiearena Zorg & Wonen

Door: Studiearena Zorg & Wonen  16-03-2009
Trefwoorden: Activerende Begeleiding, Ondersteunende Begeleiding, Maatschappelijke Participatie

Een interactief programma met inhoudelijke bijdragen van: Movisie, Vilans, MEENederland, gemeente Almere, Divosa, ActiZ, Mezzo, MOGroep, Verdiwel, Zorgbelang Noord-Holland, Federatie Opvang, RadarAdvies en Twynstra Gudde.

AWBZ Pakketmaatregelen
Met ingang van 1 januari 2009 is de ondersteunende begeleiding van mensen met een lichte lichamelijke of psychiatrische beperking, die moeite hebben met participeren in de samenleving, uit de AWBZ geschrapt. Ook de mensen met psychosociale problemen komen niet langer in aanmerking voor begeleiding vanuit de AWBZ.

Het gevolg van de pakketmaatregelen is dat deze groepen op een andere manier ondersteuning moeten organiseren. Naast het aanspreken van het eigen netwerk zullen zij vaker, in het kader van de Wmo, een beroep doen op de gemeente.

Uitdaging
De uitdaging voor u als gemeente of maatschappelijke organisatie is hoe om te gaan met de toenemende vraag voor ondersteuning. Welke doelgroepen hebben ondersteuning nodig? En hoe kunt u zelfredzaamheid en participatie stimuleren en ondersteunen?

Programma
Doel van deze werkconferentie is kennis en ervaringen uit te wisselen over de gevolgen van de AWBZ Pakketmaatregelen en de mogelijkheden voor het begeleiden naar zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers in het kader van de Wmo.

Trefwoorden: Activerende Begeleiding, Actiz, Divosa, Federatie Opvang, Maatschappelijke Participatie, Manou Van Eerten, Meenederland, Mezzo, Mogroep, Movisie, Ondersteunende Begeleiding, Radaradvies, Studie Arena, Verdiwel, Vilans,

Contact Studiearena Zorg & Wonen

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share