Landelijke Werkconferentie ‘Gevolgen AWBZ Pakketmaatregelen voor de Wmo’ (herhaling)

Landelijke Werkconferentie ‘Gevolgen AWBZ Pakketmaatregelen voor de Wmo’ (herhaling) van Studiearena Zorg & Wonen

Door: Studiearena Zorg & Wonen  22-04-2009
Trefwoorden: Begeleiding, Participatie, Activerende Begeleiding

Een interactief programma met inhoudelijke bijdragen van: Movisie, Vilans, MEENederland, gemeente Almere, Divosa, ActiZ, Mezzo, MOGroep, Verdiwel, Zorgbelang Noord-Holland, Federatie Opvang, RadarAdvies en Twynstra Gudde Adviseurs en Managers.

AWBZ Pakketmaatregelen
Met ingang van 1 januari 2009 is de ondersteunende begeleiding van mensen met een lichte lichamelijke of psychiatrische beperking, die moeite hebben met participeren in de samenleving, uit de AWBZ geschrapt. Ook de mensen met psychosociale problemen komen niet langer in aanmerking voor begeleiding vanuit de AWBZ.

Het gevolg van de pakketmaatregelen is dat deze groepen op een andere manier ondersteuning moeten organiseren. Naast het aanspreken van het eigen netwerk zullen zij vaker, in het kader van de Wmo, een beroep doen op de gemeente.

Uitdaging
De uitdaging voor u als gemeente of maatschappelijke organisatie is hoe om te gaan met de toenemende vraag voor ondersteuning. Welke doelgroepen hebben ondersteuning nodig? En hoe kunt u zelfredzaamheid en participatie stimuleren en ondersteunen?

Programma
Doel van deze werkconferentie is kennis en ervaringen uit te wisselen over de gevolgen van de AWBZ Pakketmaatregelen en de mogelijkheden voor het begeleiden naar zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers in het kader van de Wmo.

Twynstra Gudde Adviseurs en Managers ondersteunt het belang van deze werkconferentie en heeft daarom De Villa, de inspirerende ontmoetingsplaats van Twynstra Gudde, ter beschikking gesteld.

Het eerste programma dat op 18 juni plaatsvindt is inmiddels volgeboekt. Gezien de grote belangstelling voor deze werkconferentie hebben de deelnemende organisaties besloten het programma te herhalen op 13 oktober 2009.

Inschrijving/info: I. www.studiearena.nl / T. 035-5394005 / @. info@studiearena.nl

Trefwoorden: Activerende Begeleiding, Actiz, Begeleiding, Divosa, Federatie Opvang, Maatschappelijke Participatie, Manou Van Eerten, Meenederland, Mezzo, Mogroep, Movisie, Ondersteunende Begeleiding, Participatie, Radaradvies, Studie Arena, Studiearena, Verdiwel, Vilans, Vng, Zelfredzaamheid,

Contact Studiearena Zorg & Wonen

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share