Fugro verwerft opdracht in Californië, Verenigde Staten

Door: Fugro  28-09-2006
Trefwoorden: Order

Fugro West, Inc. in Ventura, Californië, heeft opdracht gekregen van de Waterzuiveringschappen van Los Angeles voor het uitvoeren van geotechnische en geofysische ingenieursdiensten voor het ontwerp van een tunnel en lozingsinstallatie
van het waterzuiveringstation ter plaatse. Het project heeft een duur van circa zes jaar en de contractwaarde bedraagt circa USD 26 miljoen (circa EUR 20 miljoen).

De opdracht omvat geofysisch en geotechnisch bodemonderzoek op land en op zee, alsmede advieswerk voor een geotechnisch en aardbevingsbestendig ontwerp. De waterzuiveringschappen bereiden de bouw voor van een nieuwe tunnel en een afvoerkanaal naar de Grote Oceaan als onderdeel van de waterzuivering van een groot gedeelte van de metropool Los Angeles.
Het geplande afwateringskanaal strekt zich uit van het regionale waterzuiveringsstation in Carson, Californië, naar een lozingslocatie op zestig tot negentig meter waterdiepte in zee. De tunnel, met een diameter van zes meter, zal zo’n twintig kilometer lang worden en op een diepte komen te liggen van maximaal honderd meter onder maaiveld in een gebied met actieve breuken en een complexe geologie. De mogelijke tracés liggen onder één van de dichtstbevolkte gebieden van de Verenigde Staten en onder de haven van Los Angeles, één van de drukste havens ter wereld.
De opdracht wordt gesplitst in twee fasen, haalbaarheidsstudie en ontwerp.

Trefwoorden: Order

Contact Fugro

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share