Vereniging HEAD besteedt salarisverwerking uit aan SDB Groep

Vereniging HEAD besteedt salarisverwerking uit aan SDB Groep van SDB Groep BV

Door: SDB Groep BV  10-07-2009
Trefwoorden: Software, Salarisverwerking

De keuze is op SDB Groep gevallen vanwege de uitgebreide, sectorspecifieke kennis en de ruime ervaring van SDB Groep in de sector Zorg & Welzijn. Deze kennis vertaalt zich onder andere in de standaard aanwezigheid in de applicatie van alle relevante gegevens voor wet- en regelgeving en cao.

Naast algemene voordelen als betrouwbaarheid en gebruiksgemak biedt het uitbesteden van de salarisverwerking aan SDB Groep ook de mogelijkheid om makkelijk te wisselen tussen de verschillende varianten van salarisverwerking. Zo heeft de Vereniging HEAD gekozen voor de outsourcing-variant. Zij voert zelf de maandelijkse mutaties in, waarna het SalarisBureau van SDB Groep de verdere verwerking uitvoert.
Indien zij dat wenst, kan de Vereniging HEAD er op termijn bijvoorbeeld voor kiezen de volledige verwerking van de eigen personeels- en salarisadministratie zelf te gaan doen, zonder dat daarvoor gegevens aangepast of opnieuw ingevoerd hoeven te worden.
Hiervoor heeft SDB Groep de uiterst moderne internetapplicatie SDB*Salaris ontwikkeld. Deze biedt de gebruiker lage beheer- en onderhoudskosten en veel flexibiliteit. Zo hoeft de gebruiker geen software of updates en patches te installeren en is de software altijd up-to-date. Ook het digitaal aanbieden van de salarisstrook aan medewerkers is standaard.

Compleet dienstenpakket
SDB Groep verzorgt de volledige salarisadministratie voor een groot aantal organisaties in de sector Zorg & Welzijn. Het SalarisBureau bundelt de ruime kennis, expertise en ervaring op het gebied van salarisadministratie tot een compleet dienstenpakket. Dit pakket omvat niet alleen het verwerken en controleren van de salarisverwerking, maar bijvoorbeeld ook het inrichten van de klantparameters en het beantwoorden van vragen van medewerkers.
Aanvullende mogelijkheden zijn het volledig verzorgen van diverse betalingen en afdrachten, het signaleren van peilmomenten voor de Wet Poortwachten, het registreren en doormelden van ziek- en herstelmeldingen en het vertalen van verzuim naar salarismutaties.

Zie voor meer informatie www.sdbgroep.nl.

Meer informatie:
Kamiel Zijderveld, directeur SDB Groep, tel. 070 357 08 00.

Trefwoorden: Salarisverwerking, Software