Ethyleendetectie apparatuur groot succes! “Verwachtingen topproduct komen meer dan uit”

Ethyleendetectie apparatuur groot succes! “Verwachtingen topproduct komen meer dan uit” van Sercom Regeltechniek

Door: Sercom Regeltechniek  11-06-2007
Trefwoorden: Sercom, Ethyleenanalyser, Ethyleen-regeling,

Het afgelopen bewaarseizoen werd de combinatie van Ethyleenanalyser en Sercom Ethyleen-regeling op veel bedrijven in gebruik genomen. De onderzoekers van het (PPO/DLV) demonstratieproject ‘Klep dicht’ kregen hierdoor een ongekende en unieke hoeveelheid bruikbare meetresultaten ter beschikking en staan nog steeds versteld van de nieuwe inzichten door metingen, die nooit van te voren mogelijk waren.

Enkele opvallende resultaten uit het grootschalig uitgevoerde onderzoek van PPO:
- energiebesparingen van meer dan 50% behaald.
- met minimale interne circulatie wordt ethyleen al voldoende afgevoerd.
- er is geen verband tussen ethyleen en CO2.

Tijdens afgelopen maand gehouden informatiebijeenkomsten bij Polytechniek te Venhuizen en ACN-techniek te Emmeloord is de kracht van deze combinatie maar weer gebleken. Tulpenbroeiers,- kwekers en -exporteurs kwamen bijeen om hun ervaringen met elkaar uit te wisselen en spraken vol lof over de geweldige besparende prestaties die worden geleverd.

Tevens werd een aanvullende energiebesparing als noviteit gepresenteerd door Sercom.
Bij klimaatcellen met een luchtklep bleef tot voorkort de ventilatie-ventilator altijd op het volle toerental draaien. Pas bij een volledig gesloten klep schakelde deze uit. Om tot een nog grotere energiebesparing te komen is, in het Sercom klimaatprogramma van 2007, de mogelijkheid opgenomen om ook het toerental van de ventilatie-ventilator(en) afhankelijk van de gemeten concentratie ethyleen te regelen. Deze aanvulling op de Ethyleen-regeling kan nog eens tot 50% extra besparing op de stroomkosten van de ventilatie-ventilator opleveren!

Trefwoorden: Ethyleenanalyser, Ethyleen-regeling, Sercom,