Huurders bedrijfsonroerendgoed betalen voor teveel vierkante meters

Door: Check M  10-01-2006
Trefwoorden: Bouw, Onroerend Goed

Maassluis, 9 januari 2006 – Een representatieve meting bij 83 bedrijfsobjecten volgens de NEN2580 norm geeft aan dat bijna structureel teveel vierkante meters aan huurders worden doorberekend.

Volgens de NEN2580 norm wordt het verhuurbare vloeroppervlak (VVO) berekend. Deze onafhankelijke normering is in het leven geroepen door makelaars/projectontwikkelaars en gemeenten om onduidelijkheid over de bepaling van het vloeroppervlak weg te nemen en iedere huurder op een gelijkwaardige grondslag huur te laten betalen. Gesteld kan worden dat de bepaling van het VVO van bedrijfsonroerendgoed onvoldoende nauwkeurig geschiedt of dat huurders te goed van vertrouwen zijn.

Bij 71 van de 83 door Check M2 verrichte metingen werd een voor de huurder ongunstige afwijking gemeten ten opzichte van het in het huurcontract vermelde VVO. Slechts in 2 gevallen werd een kleine positieve afwijking voor de huurder gemeten. De metingen zijn verricht bij bedrijfsonroerendgoed objecten tot 1000 m². Afwijkingen van 1 m² tot zelfs 32 m² werden geconstateerd.

In veruit de meeste huurcontracten vormt de oppervlakte vermenigvuldigd met de prijs per vierkante meter de basis voor de prijsbepaling. Als er geen juiste bepaling is gedaan van het VVO betaalt de huurder gedurende de gehele contracttermijn teveel voor het huurcontract. Daarnaast vormt het VVO in veel gevallen ook de basis voor de bepaling van onder andere de additionele servicekosten, schoonmaakkosten en de OZB. Aangezien huurcontracten over het algemeen lang lopen kan de financiële schade voor de huurder aanzienlijk oplopen. Gemiddeld werd over de gemeten objecten een afwijking geconstateerd van 1,8% wat alleen al over deze objecten een waarde vertegenwoordigt van meer dan € 71.000 per jaar!

De makelaar of verhuuder bepaalt in vrijwel alle gevallen zelf het VVO. Mede door gebrek aan kennis over de relatief complexe NEN2580 norm wordt dit door de huurder als correct uitgangspunt aangenomen. Een onafhankelijke bepaling van het VVO zou voorkomen dat huurders het risico lopen om over teveel vierkante meters huur te betalen.

De wet biedt de mogelijkheid om onverschuldigde bedragen als gevolg van teveel berekende meters terug te vorderen bij de verhuurder/eigenaar. Bij lang lopende contracten kan dit dus al interessant zijn bij verschillen van 1m². Bij zeer grote verschillen kan het zelfs mogelijk zijn om het huurcontract te laten ontbinden door de rechter.

Directeur Anthonie Wurth van Check M² zegt hierover: “Ons vermoeden werd bevestigd. De voor de huurder inhoudelijke onbekendheid met de NEN2580 norm leidt tot schade bij de huurder. Doorgerekend over de totale huurmarkt zouden de gemeten resultaten betekenen dat het Nederlandse bedrijfsleven miljoenen teveel aan huur betaalt. Er blijkt dus een grote markt bloot te liggen voor een eerlijke en onafhankelijke bepaling van het VVO.”

Check M² is een onafhankelijke organisatie die zich volledig specialiseert in het opmeten van zakelijke onroerend goed objecten. Check M2 heeft zich tot doel gesteld om huurders en verhuurders bij te staan in onafhankelijke bepaling van het VVO. Het bedrijf is opgericht in 2005 en verricht meting in opdracht van zowel makelaars/eigenaren en huurders/kopers. Alle meting worden verricht volgens de NEN2580 norm en door mensen die hier specifiek voor opgeleid zijn. Huurders krijgen indien gewenst ook juridische support als negatieve verschillen worden geconstateerd

Trefwoorden: Bouw, Onroerend Goed

Contact Check M

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share