Bibliografie bouwbesluit online

Door: Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw, Erb (expertcenter Regulations In Building)  14-11-2008

Bibliografie achtergronden bouwbesluit raadpleegbaar.

Onder de naam “Motievenbank” heeft het Expertisecentrum Regelgeving Bouw haar Bouwbesluit bibliotheek toegankelijk gemaakt voor derden. Het betreft tot nu toe een 700-tal titels van stukken (studies, rapportages, notities enz.) die de achtergrond informatie bevatten van het Bouwbesluit. De website van ERB www.bouwregelwerk.org is zodanig gewijzigd dat iedereen deze bibliografie online kan inzien. De motievenbank is vooral van belang waar de teolichting te beperkt is gebleven en dus bij het opstellen van gelijkwaardigheids-verklaringen. Een specialiteit van het ERB.
Raadpleging van de originele stukken kan op afspraak plaatsvinden op het kantoor van ERB aan de Röntgenweg 1 in Delft. Afspreken via [email protected]

De website helpt bij het zoeken “op vrije tekst” door de beginletters van trefwoorden aan te vullen met in de database voorkomende woorden. Onder de “zoekhulp” is een door ERB opgestelde thesaurus van de regelgeving actief. Omdat het probleem bij zoeken altijd is dat de zoekende de terminologie niet paraat heeft die het zoekobject beschrijft, werkt ERB aan een zogenaamde hyperbolische zoekhulp die de context van opgegeven trefwoorden visualiseert.

De bekende ‘dublin core’ is gebruikt voor de registratie zodat op titel, auteur, datum, uitgever en categorie gezocht kan worden. De categorien volgen het proefschrift van dr.ir. N.P.M. Scholten, “Technische en juridische grondslagen van de bouwregelgeving. Woningwet en Bouwbesluit-2001.” Gebruikt zijn de categorien.: systematiek, normalisatie, belastingen en vervormingen, metselwerk, betonconstructies, staalconstructies, houtconstructies, aluminiumconstructies, constructief glas, funderingen, geluidwering, rioleringen, ventilatie, daglicht, thermische isolatie, luchtdoorlatendheid, electriciteit, gasinstallaties, drinkwaterinstallaties, brandveiligheid, vochtwering, liften, trappen, meterkasten, brievenbussen, inbraakveiligheid, maten en oppervlakten, kosteneffectstudies, overige en algemeen. Daarop kan dus direct gezocht worden via “zoeken op vrije tekst”.

Nadere informatie:
M.Groosman @ bouwregelwerk.org


Contact Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw, Erb (expertcenter Regulations In Building)

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share