Verkleinen investeringsrisico’s noodzakelijk voor overstap naar geconditioneerd telen

Verkleinen investeringsrisico’s noodzakelijk voor overstap naar geconditioneerd telen van Synergie

Door: Synergie  04-07-2006
Trefwoorden: Synergie, Ondernemersplatform, Geconditioneerd Telen

Het LEI, onderdeel van Wageningen UR, concludeert na doorrekening van een aantal bedrijfssituaties dat de kosten en baten van geconditioneerd/gesloten telen t.o.v. traditioneel telen op dit moment meestal tot onvoldoende rendement leiden. De oorzaken hiervan zijn:
• Meerproductie is goed mogelijk, maar onduidelijk is hoeveel meerproductie maximaal gerealiseerd kan worden, doordat plant en klimaat nog niet optimaal gestuurd en geregeld kunnen worden.
• Hoge investeringskosten in de nog zeer dure technische voorzieningen als warmtepompen, warmtewisselaars en aquifers.
• Onduidelijkheid over welke technieken/systemen het meest geschikt zijn. Dit verschilt per teelt èn per gewas.

Op dit moment zijn er slechts twee demoprojecten op gebied van geconditioneerd/gesloten telen: Themato BV in Berkel en Rodenrijs en Stef Huisman BV in Huissen. De SynErgie-ondernemers zijn van mening dat er zeker enkele tientallen projecten op praktijkschaal nodig zijn om voldoende ervaring en kennis op te doen voor het oplossen van de bovengenoemde knelpunten. Een dergelijke – veel grootschaliger – toepassing van geconditioneerd/gesloten telen in de praktijk zal de noodzakelijke verdere ontwikkeling en toepassing versnellen.

SynErgie heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd het verkleinen van de investeringsrisico’s van ondernemers mee te nemen in zijn overwegingen bij de besluitvorming rondom de visieregeling voor de Nederlandse glastuinbouw. Het SynErgie-ondernemersplatform is van mening dat meer ondernemers de stap van traditioneel naar geconditioneerd/gesloten telen zullen durven maken als hun investeringsrisico’s bijvoorbeeld via een ondernemersinvesteringsfonds worden verkleind.

________________________
Noot voor de redactie:

SynErgie heeft de opdracht belemmeringen weg te nemen die nu vertragend werken op de introductie van energiezuinige en energieleverende kasconcepten. SynErgie maakt deel uit van het programma ‘Kas als Energiebron’. Dit programma heeft tot doel een impuls te geven aan diverse oplossingen voor duurzaam energiegebruik. TransForum, Productschap Tuinbouw, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, AVAG en Wageningen UR zijn inititiatiefnemers en financiers van het SynErgie-project.

In het SynErgie ondernemersplatform zitten: Themato, VandenBerg Roses, Prominent, Kwekerij De Grevelingen, Hartman BV, Hydro Huisman, V.d. Ende-van Kleef BV, Kwekerij Grootscholten, Van der Lans Tomaten, Sion Orchids, Nouweland Rozen, Ruud van Schie BV, Fa. A. &W. Tas en Rozenkwekerij Van der Weijden.

Contactadres voor SynErgie is: Postbus 8, 2670 AA in Naaldwijk, tel.: 0174 – 63 68 21; e-mail: [email protected]

Voor meer informatie: Harm Maters, projectleider Synergie, tel.: 06-53 96 17 90; e-mail: [email protected]

Trefwoorden: Geconditioneerd Telen, Gesloten Telen, Ondernemersinvesteringsfonds, Ondernemersplatform, Synergie, Visieregeling,