Uniek: 15 jaar garantie op lek en blindslag!

Door: Arverre Glashandel  08-01-2008
Trefwoorden: Isolatieglas, Dubbelglas, Ruit

De garantie houdt in dat, in geval er binnen de garantietermijn vermindering van doorzicht optreedt, zonder dat één der beperkende of uitsluitende voorwaarden van toepassing is, zo spoedig mogelijk een identieke vervangende isolerende dubbelglaseenheid wordt geleverd en geplaatst door een door Pilkington aangewezen herstelbedrijf; de vervangen eenheid wordt gegarandeerd gedurende de resterende periode, geldend voor de oorspronkelijk geleverde eenheid. Kijk voor de voorwaarden op www.arverreglashandel.nl bij algemene voorwaarden.

Kortom een GRATIS nieuwe isolatieglas ruit en GRATIS plaatsing van die ruit en dat gegarandeerd voor de periode van 15 jaar!

Service
Indien u een lekke ruit constateert, neemt u contact op met Arverre Glashandel. Vervolgens geeft Arverre Glashandel dit door aan Pilkington en Pilkington stuurt een onafhankelijke controleur om het glas te inspecteren. Zij zorgen er ook voor dat de ruit wordt vervangen. Kosteloos uiteraard, want daarvoor heeft u gekozen toen u uw glas van Pilkington bij Arverre Glashandel kocht. U hoeft dus niets te doen behalve bellen wanneer u denkt dat de ruit lek is. De kosten inclusief montage voor eventueel lek- en blindslag nemen Arverre Glashandel en Pilkington de komende 15 jaar voor hun rekening.

Waarom kiezen voor extra garantie?
• 15 jaar lang geen kosten meer door lek- en blindslag.
• Zowel de kosten voor het glas als voor het plaatsen ervan worden volledig vergoed.
• Alle eventuele schade wordt afgehandeld met één telefoontje.
• Arverre Glashandel en Pilkington nemen alle glaszorgen van u over.

Hoe verloopt de procedure?
De 15 jaar garantie wordt afgesloten bij Arverre Glashandel (zie garantiebepalingen voor de voorwaarden). U ontvangt een garantiekaart waarop de factuurdatum, het factuurnummer van Pilkington en een stempel van uw leverancier Arverre Glashandel vermeld staan. Indien u een lekke ruit constateert, meldt u dat bij Arverre Glashandel. Vervolgens wordt de ruit geïnspecteerd door een onafhankelijke controleur. Valt de ruit onder de garantiebepalingen dan wordt deze ruit vanzelfsprekend kosteloos vervangen en herplaatst. Mocht uit de inspectie blijken dat de ruit niet onder de garantiebepalingen valt dan worden de inspectiekosten in rekening gebracht

Trefwoorden: Arverre Glashandel, Dubbelglas, Isolatieglas, Pilkington, Ruit,