BioVak

Door: Icem  02-01-2008

Op woensdag 6 en donderdag 7 februari 2008 is de eerste Biologische Vakbeurs voor de Land- en Tuinbouw in de America Hal te Apeldoorn. Op deze BioVakbeurs zal de biologische sector zich gedurende deze twee dagen uitgebreid manifesteren volgens een nieuw beursconcept. .

De BioVak is niet alleen een technische vakbeurs. Woensdag 6 en donderdag 7 februari zijn ook contactdagen voor ondernemers van de Biologische landbouw, georganiseerd door de Vakgroep van boerenorganisaties LTO en Biologica. Daarnaast is het een podium van kennisuitwisseling met presentaties en workshops. Thema’s als duurzaam en klimaatneutraal produceren, energieproductie in de landbouw en het ontwikkelen van een eigen biologische visie op Bio energie zijn belangrijk omdat niet alle Bio energie biologisch duurzaam is. Er is tevens aandacht voor huisvestingsystemen, koeienrassen en diergezondheidszorg met natuurlijke middelen, aangevuld met presentaties over robuuste plantenrassen, bestrijding van onkruid, ziekten en plagen. Er wordt duidelijk gemaakt waarom Genetisch Gemanipuleerde Organismen een gevaar vormen voor de biodiversiteit. Duurzaam bodembeheer, biologische bemesting en compostering zijn belangrijk om de natuurlijke bodemvruchtbaarheid te verbeteren. De nieuwste landbouwmachines voor de biologische teelten worden getoond. Ook nieuwe vormen van financiering, samenwerkingsverbanden en instapmogelijkheden voor jongeren die zich oriënteren op de start van een agrarisch bedrijf, komen aan de orde.

Biologisch Dynamisch veehouder Sjoerd de Hoop uit Hiaure maakt onderdeel uit van het organisatie team. Sjoerd verwoordt het als volgt: " de BioVakbeurs wil een inspiratiebron zijn voor agrarische producenten, hun toeleveranciers en afnemers". BioVak kan de biologische sector nieuwe impulsen geven door middel van kennisuitwisseling. BioVak wil meer kennis en zelfbewustzijn genereren bij boeren en tuinders die de landbouwproductie duurzamer willen maken vanuit een biologische visie.

De biologische sector wil haar betekenis als kraamkamer voor duurzame ontwikkeling in de gehele landbouw tonen.
De BioVak is voor alle boeren en andere belangstellenden uit consumentenkringen en retail een interessante plek om ontwikkelingen te volgen in een sector die hun interesse heeft.
Om de innovaties van de sector voor het voerlicht te brengen zal het vakblad Ekoland een innovatieprijs 2008 uitreiken. Daarvoor is al een jury benoemd. Zie ook www.biovak.nl