BioVak persbericht mechanisatie

Door: Icem  25-01-2008

Innovaties op BioVak in Apeldoorn

Onkruidschoffels met perslucht. GPS gestuurde trekker voor rijpadensysteem en onkruid verwijderen met schoffelbalk en eggen. Schimmelbestrijding met UV-licht van Cleanlight. Dit zijn voorbeelden van innovaties uit de praktijk die op de BioVak in Apeldoorn op 6 en 7 februari. De machines worden getoond en van toelichting voorzien door gebruikers. BioVak is een bijzondere samenwerking tussen een technische Vakbeurs, het Vakblad Ekoland, de Vakgroep Biologische Landbouw en de Bedrijfsnetwerken van dierlijke en plantaardige sectoren.
In de biologische landbouw worden voortdurend nieuwe machines ontwikkeld, die interessant zijn voor alle telers die duurzaam willen produceren. Op de BioVak worden alle ontwikkelingen van de laatste jaren bijeengebracht. Door te kiezen voor concepten die zich al in de praktijk bewezen hebben, gecombineerd met de ervaringen van boeren die zelf de machines gebruiken kan een bezoeker zich snel een beeld vormen van de toepasbaarheid op het eigen bedrijf.

Mechanisatie in de duurzame landbouw is een onderdeel van de jaarlijkse BioVak in Apeldoorn. Daarnaast is er informatie over de afzet van biologische producten (zowel klein- als grootschalig), financiering voor omschakelaars, veredeling, bemesting etc. U kunt zowel met toeleverende bedrijven, verwerkers als met ondernemers uit de praktijk in contact komen op de beursvloer en tijdens de workshops.

Op de eerste beursdag, 6 februari, wordt de Ekoland Innovatieprijs uitgereikt. Dit is een prijs voor boeren en boerinnen op hun eigen bedrijf hebben ontwikkeld, daar met succes hebben toegepast en waarvan andere ondernemers kunnen leren. Er zijn drie genomineerden. Anton van Vilsteren uit Marknesse die de nieuwste innovatie toont in de vorm van een geheel nieuwe zaaimachine die een compoststrook op het zaaibed legt om de onkruiddruk te verlagen. Chris Borren heeft een nieuw totaalmanagement voor de legkippenhouderij. Zowel de huisvesting, de uitloop alsmede de mestbewerking passen in een nieuwe visie op de biologische pluimveehouderij.
André Mulder is de derde genomineerde. André heeft een melkveebedrijf bij Zwolle. Hij richt zich op melk en vleesproductie. Er is een eigen winkel aan huis en hij is bezig met het Pure Graze systeem. Dit is heel andere benadering van veevoeding met zoveel mogelijk gras en zo weinig mogelijk krachtvoer. Met dit interne bedrijfssysteem wordt er een energiebesparing gerealiseerd van 45 % t.o.v. van de gangbare veehouderij.

BioVak Apeldoorn
Woensdag 6 februari van 14.00 tot 22.00 uur, donderdag 7 februari van 10:00 tot 18:00 uur, Americahal Apeldoorn. Toegang: € 25,-, gratis toegangskaarten zijn verkrijgbaar via www.biovak.nl.

Noot voor de redactie:
Meer informatie over BioVak is verkrijgbaar bij:
Mike de Looze 06 51 10 29 25 [email protected] (BioVak algemeen)
Sjoerd de Hoop 0519 297 680 [email protected] (exposanten, programma)