Mavim behaalt Microsoft Specialisatie DVS als eerste in Nederland

Mavim behaalt Microsoft Specialisatie DVS als eerste in Nederland van Mavim

Door: Mavim  23-07-2008

Noordwijk, 23 juli 2008 – Mavim BV heeft de specialisatie DVS behaald. Hiermee is Mavim de eerste Nederlandse DVS-specialist binnen het Microsoft Partnership Programma.
Data Visualization Specialization (DVS) vormt een onderdeel van de Microsoft Competentie Information Worker Solutions (IWS) welke aangeboden wordt binnen het Gold Certified Partner Programma. In totaal is er een 9-tal specialisaties die zijn afgestemd op verschillende expertisegebieden.


Met de nieuw verworven specialisatie geeft Gold Certified Partner Mavim blijk van haar
expertise op het terrein van grafische weergave van complexe informatie voor Microsoft Visio gebruikers. Concreet naar de markt toe betekent dit dat Mavim – met deze specialisatie in huis – haar klanten kan helpen om bijvoorbeeld snel trends te herkennen. Hierdoor kunnen zij tijdig actie ondernemen met als doel effectiviteit en efficiency te verhogen en kosten te minimaliseren.

Over DVS
Data visualisatie is het grafisch weergeven van complexe data en deze begrijpbaar maken voor MS Visio gebruikers. Organisaties zijn voor een groot deel afhankelijk van de geleverde content. Door DVS kunnen bedrijven hun besluitvormingsprocessen in hoge mate verbeteren door medewerkers te voorzien van uitvoerige grafische weergaves van complexe onderliggende data. Mits correct toegepast, brengt DVS helderheid in numerieke data door deze te visualiseren. Zo wordt inzage verkregen in trends welke anders wellicht over het hoofd zouden zijn gezien.
Ter illustratie: drie aparte overzichten met klantgegevens, concurrentiegegevens en demografische gegevens geven – in tabelformaat – onvoldoende inzicht. Wanneer de data echter over elkaar heen in kaartformaat wordt gepresenteerd, is duidelijk te zien waar welke klanten zich bevinden, hoe deze zich verhouden ten opzichte van de concurrentie en in welke regio de meeste kansen liggen, gebaseerd op de demografische gegevens. Ruwe data wordt getransformeerd in visuele samenvattingen en analyses waardoor moeilijk te herkennen knelpunten zoals sales/productie afname op een bepaald terrein inzichtelijk worden. En waardoor trends vanuit verschillende perspectieven ontdekt kunnen worden. Hét verschil tussen succes en falen bij organisaties, aldus Microsoft.

Over Mavim
Software-ontwikkelaar Mavim BV, opgericht in 1990, is sinds 2005 Microsoft Gold Certified Partner. Hiermee vertegenwoordigt zij het topniveau van het Microsoft partnerschap.
Wereldwijd zijn meer dan 250.000 licenties van Mavim SIS – het huidige Mavim Rules – in gebruik. Rules is hét systeem voor het beschrijven en modelleren van (werk)processen en wordt ingezet voor o.a normeringen, wet- en regelgevingen en KPI-beoordelingen. Zodanig ontwikkeld om organisatiebreed – van beleidsbepalers tot medewerkers op de werkvloer – te worden gebruikt.
In het kader van het Microsoft partnerschap is Mavim tevens de eerste Nederlandse software leverancier die een MS Visio oplossing aanbiedt op de Microsoft Visio Toolbox Website. De DVS certificering vormt een verdergaande specialisatie van MS Visio.Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Indien u wenst, maken wij graag een afspraak voor u met Michiel Arens, CEO en oprichter van Mavim B.V.
Voor aanvullende informatie of beeldmateriaal, neemt u contact op met:

Contactpersoon
Mw Sevinc Keskin
Mavim BV, Noordwijk
T: 071 3642000
M: 06 25259593
[email protected]