Benoeming Raad van Commissarissen

Door: Boskalis  30-08-2006

Baggerbedrijf Koninklijke Boskalis Westminster nv maakt bekend dat op de heden gehouden buitengewone aandeelhoudersvergadering drs. M. Niggebrugge, financieel directeur bij de Nederlandse Spoorwegen N.V., per 30 augustus 2006 is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen.
Boskalis verwacht binnen afzienbare tijd mededelingen te kunnen doen over de invulling van de resterende vacature in de Raad van Commissarissen.