Bereken in tien stappen wanneer u uw ManualMaster investering heeft terugverdiend!

Bereken in tien stappen wanneer u uw ManualMaster investering heeft terugverdiend! van ManualMaster

Door: ManualMaster  21-07-2009
Trefwoorden: Formulieren, Bpm, Documentbeheer

Organisaties hebben de wens, en steeds vaker ook de plicht, hun bedrijfsprocessen duidelijk in kaart te brengen en te onderhouden. Hiermee wordt de basis gevormd voor continuïteit, kwaliteitsbeheer maar steeds meer ook voor een bedrijfsbrede procesoptimalisering, procesautomatisering, management informatie en sturing. Na een periode van sterke focus op applicaties die vooral gericht zijn op de kerntaken en dataverwerking (ERP), wordt Business Process Management steeds belangrijker.

Wilt u vandaag nog weten wanneer u uw investering in ManualMaster heeft terugverdiend? Vul dan de vragen in op www.manualmaster.com

U ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail retour waarin concreet wordt ingegaan op de vragen. De e-mail wordt afgesloten met een concrete terugverdienperiod(ROI) in maanden.

Trefwoorden: Bpm, Documentbeheer, Documentbeheer Systeem, Documentmanagement, Formulieren, Kwaliteitmanagement, Manualmaster, Procesbeschrijving,