5 Jaar vlakglasinzameling: Vlakglas Recycling Nederland viert feest!

5 Jaar vlakglasinzameling: Vlakglas Recycling Nederland viert feest! van Stichting Vlakglas Recycling Nederland

Door: Stichting Vlakglas Recycling Nederland  10-07-2007

De globale dagindeling ziet er als volgt uit:

Ontvangst en inloop beurs           13.30 uur

Officiële, feestelijke opening        14.15-14.45 uur

Workshops                                      15.00/16.00/16.30 uur

Afsluiting met hapje en drankje  18.00 uur

Ten behoeve van de informatievoorziening wordt er een (vak)beurs georganiseerd. U bent vanaf 13.30 uur van harte welkom om de stands te bezoeken. De standhouders variëren van recycler tot jurist, van adviesbureau tot glasbedrijf en van automatiseerder tot kenniscentrum glas; kortom, voor elk wat wils.

Voor de kennisoverdracht wordt er een zestal workshops aangeboden, te weten:

Workshop 1
Oranje Demontage BV
Praktijkvoorbeeld duurzaam slopen

Workshop 2
AKD Prinsen Van Wijnen
De juridische aspecten van vlakglasrecycling

Workshop 3
Maltha Groep bv
Glas is grondstof

Workshop 4
High5 Recycling Group NV
Vlakglasrecycling: Nederland versus België

Workshop 5
van Gansewinkel Groep bv
EVOA: De gevolgen van Europese regelgeving voor het (glas)afvaltransport

Workshop 6
Kenniscentrum Glas
Glas en regelgeving

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden de workshops één of meerdere malen gegeven op de navolgende tijdstippen: 15.00-15.30 uur / 16.00-16.30 uur / 16.30-17.00 uur.

Op de website www.vlakglasrecycling.nl staat aanvullende informatie en kan men zich aanmelden voor de workshops.


Contact Stichting Vlakglas Recycling Nederland

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share