Agfa-Gevaert over geschillen met AgfaPhoto Holding en AgfaPhoto-werknemers

Door: Agfa Gevaert  24-05-2006
Trefwoorden: Industrie, Juridisch, Hrm

Mortsel (België), 23 mei 2006 - In de Duitse en internationale pers verschenen uiteenlopende berichten over juridische geschillen in verband met de verkoop van Agfa-Gevaert's Consumer Imaging-activiteiten en de insolventie en ontbinding van het onafhankelijke bedrijf AgfaPhoto GmbH en de dochterondernemingen ervan. Agfa-Gevaert meent dat het in zijn verweer in deze rechtszaken en geschillen over voldoende argumenten beschikt en het zal zijn belangen krachtdadig verdedigen. Agfa-Gevaert wil de vertrouwelijkheid respecteren en zal daarom zijn commentaar op de gerechtelijke acties beperken.

Agfa-Gevaert deed in zijn jaarverslag relevante verklaringen over de potentiële risico's in verband met de verkoop van zijn Consumer Imaging-business en de insolventie van AgfaPhoto GmbH en de dochterondernemingen ervan. Na de publicatie van het jaarverslag deden zich geen ongunstige ontwikkelingen voor.

De juridische geschillen met AgfaPhoto Holding waarover bericht werd, hebben betrekking op het gebruik van het AgfaPhoto-handelsmerk door AgfaPhoto Holding en op het bedrag van de koopprijs voor de Consumer Imaging-business. Agfa-Gevaert beëindigde de licentieovereenkomst met AgfaPhoto Holding GmbH en zijn dochtermaatschappijen in oktober 2005. Vervolgens begon Agfa-Gevaert arbitrageprocedures om zijn rechten in dit verband te doen gelden. De koopprijs, die vastgelegd werd op basis van volledig geauditeerde rekeningen, is onderworpen aan een contractueel overeengekomen boekhoudkundige bijstellingsprocedure. Deze procedure werd onlangs opgestart.

In bepaalde berichten werd gewag gemaakt van verklaringen die worden toegeschreven aan de raadsheren van de koper van de Consumer Imaging-business. Hierin wordt gesuggereerd dat de informatie die aan de koper verstrekt werd ontoereikend of misleidend zou zijn. Deze insinuatie, indien accuraat weergegeven, is onjuist en geen enkele van de lopende rechtzaken of geschillen hebben betrekking op een dergelijke claim.

Na de insolventie van AgfaPhoto GmbH heeft een aantal werknemers vorderingen ingediend tegen Agfa-Gevaert. Agfa-Gevaert is ervan overtuigd dat alle werknemers volledig en correct werden geïnformeerd bij hun overgang naar AgfaPhoto en dat Agfa-Gevaert gehandeld heeft in volledige overeenstemming met de bepalingen van de geldende arbeidswetgeving.

Trefwoorden: Grafische Industrie, Hrm, Industrie, Juridisch

Contact Agfa Gevaert

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share