Nieuws van NCOI Opleidingsgroep 16 december 2008

Door: Lindblom Public Relations/ Public Affairs  16-12-2008
Trefwoorden: Opleiding, Bachelor, Evc

Nieuws van NCOI Opleidingsgroep 16 december 2008 Managers ROC’s zelf naar school MBO2010 en NCOI starten managementopleiding voor het onderwijs. Het initiatief biedt een unieke kans voor opleidingsmanagers op de ROC’s om zichzelf verder te ontwikkelen. De opleiding maakt onderdeel uit van het officiële Masterprogramma van NCOI. De opleiding heeft een doorlooptijd van 1 jaar. In een vervolg van 1 jaar kan de officiële mastergraad MBA of MCC behaald worden. Deze opleiding biedt zo interessante kansen voor scholen om extra meerwaarde te bieden aan de functie van opleidingsmanager. MBO2010 is de organisatie die in opdracht van het Ministerie van OCW belast is om de invoering van het competentiegericht onderwijs (CGO) binnen het MBO te begeleiden. Vanuit MBO2010 is de Herontwerpschool actief met opleidingen en training en conferenties om dit proces goed te begeleiden. Samen met NCOI wordt nu invulling gegeven aan een managementopleiding voor opleidingsmanagers op de ROC's. De praktijkgerichte actionlearning aanpak biedt een sterke verbinding tussen het geleerde en de dagelijkse praktijk. Dit biedt de managers in scholen handvatten om daadwerkelijk de nieuwe inzichten te implementeren in de opleidingsteams. EVC Centrum Nederland succesvol van start Direct op de 1e dag van de introductie van het EVC Centrum Nederland zijn ruim 1000 aanvragen voor het EVC erkenningscertificaat binnengekomen. Daarmee is duidelijk dat het EVC Centrum Nederland voorziet in een hele sterke behoefte binnen Nederland. EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Werkervaring wordt zo erkend en vastgelegd in een officieel certificaat. Het EVC Centrum Nederland is een initiatief van NCOI Opleidingsgroep. Het is een op zichzelf staande organisatie. Als extra toegevoegde waarde geeft EVC centrum Nederland direct een doorvertaling wat de EVC als voordeel heeft voor een vervolgstudie bij NCOI. Daarmee is direct inzichtelijk wat de EVC opbrengt in vrijstellingen bij NCOI. Juist deze combinatie is erg interessant. Inmiddels hebben zich ook de eerste opleidingsinstituten gemeld om hun EVC onder te brengen bij EVC Centrum Nederland en ook een vertaalslag te maken naar vervolgstudie en vrijstellingen. Noodzaak tot organisatieverandering leidt tot belangstelling voor Master Management Cultuur en Verandering Sinds de start van de Master Management van Cultuur en Verandering (MCC) in september 2007 heeft de studie buitengewoon veel studenten aangetrokken. NCOI constateert dat het thema cultuurverandering zeer actueel is bij veel organisaties en dit leidt tot een snelle groei van het aantal studenten. Steeds meer organisaties onderkennen dat veranderingen een sterke relatie hebben met organisatiecultuur. Tijdens deze Masteropleiding leren studenten hoe ze verschillende organisatorische modellen in de praktijk kunnen toepassen zodat bedrijven zo gunstig mogelijk uit een transitie kunnen komen. De MCC is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Daarmee wordt de officiële mastergraad MCC (Master of Culture and Change) behaald. NCOI is sinds 2002 actief op het gebied van masteropleidingen. De MBA-opleiding van NCOI is de grootste masteropleiding van Nederland. De onderscheidende aanpak van NCOI is dat opleidingen direct bijdragen aan bedrijfsoplossingen. De praktijkgerichtheid en de kwaliteit van docenten worden zeer gewaardeerd door de accrediterende instelling NVAO. Overig nieuws deze maand 3 december: NCOI nummer 1 opleider van Nederland 18 november: NCOI lanceert EVC Centrum Nederland Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: NCOI Opleidingsgroep Mark van den Broek, programmadirecteur Marathon 7 Postbus 447 1200 AK Hilversum Telefoon: 035 - 7 506 196 E-mail: info@ncoi.nl Fax: 035 - 6 400 477 Internet: www.ncoi.nl

Trefwoorden: Bachelor, Evc, Leren En Werken, Ncoi, Opleiding, Particuliere Opleider

Contact Lindblom Public Relations/ Public Affairs

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share