WWZ Haaglanden en het Zorg Journaal lanceren de "Thuiszorgscan"

WWZ Haaglanden en het Zorg Journaal lanceren de "Thuiszorgscan" van Wwz Haaglanden

Door: Wwz Haaglanden  26-06-2006
Trefwoorden: Kwaliteit, Thuiszorg, Zorg

“Thuiszorgscan” geïntroduceerd

Rijswijk 26 juni – In de afgelopen jaren is de thuiszorgmarkt flink gegroeid. In plaats van een transparantere markt met een helder aanbod wordt het voor de cliënt steeds lastiger een keuze te maken tussen alle bestaande en nieuwe aanbieders. Daarom komt het Zorg Journaal in de uitgave van 12 juli 2006 met de onafhankelijke “Thuiszorgscan”.

De “Thuiszorgscan” is een initiatief van het Zorg Journaal en WWZ Haaglanden in overleg met het RPCP (Regionaal Patiënten en Consumenten Platform). WWZ Haaglanden is een onafhankelijke instelling die zich onder andere richt op de introductie van de WMO bij gemeenten. De Thuiszorgscan heeft als doel om inzicht te geven in de thuiszorgmarkt in de Haagse regio. In de uitgave van het Zorg Journaal van 12 juli zal een enquête worden gepubliceerd die door thuiszorgcliënten en mantelzorgers kan worden ingevuld.

De gegevens zullen door WWZ Haaglanden worden verzameld en gebundeld tot een rapport dat verslag doet van de kwaliteit van de verschillende aanbieders. Zo is de markt beter inzichtelijk voor de cliënt, maar ook voor de gemeente. Met ingang van 1 januari 2007 zal de gemeente namelijk, vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, verschillende thuiszorginstanties gaan contracteren.

Niet voor publicatie:

Meer informatie is te verkrijgen bij Stichting WWZ, Helene van Mil, 070-319 26 28.

Trefwoorden: Enquete, Kwaliteit, Thuiszorg, Thuiszorgscan, Zorg, Zorg Journaal,

Contact Wwz Haaglanden

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share