Wet Verbetering Poortwachter

Door: 2gether15 B.V.  26-04-2015
Trefwoorden: Zakelijke Dienstverlening, Financieel Advies, Organisatie Advies

In de Wet verbetering Poortwachter staan de regels vermeld waaraan de werkgever en werknemer zich aan moeten houden bij langdurig ziekteverzuim, voornamelijk in het eerste jaar. Deze regels zijn niet vrijblijvend. Bij het niet nakomen van de verplichtingen is het mogelijk dat de werkgever, maar ook de werknemer te maken kan krijgen met sancties. Indien de werknemer (tijdelijk) zijn/haar eigen werk niet meer kan verrichten, dan bekijkt de werknemer samen zijn werkgever en de bedrijfsarts wat de mogelijkheden kunnen zijn voor de werknemer. Na de ziekmelding dient de werkgever de werknemer in eerste instantie in zijn eigen werk te laten re-integreren. Kan de werknemer dit niet dan is de werkgever verplicht passende arbeid binnen het eigen bedrijf aan te bieden indien deze arbeid beschikbaar is. In deze fase wordt een analyse gemaakt van de aard van de beperkingen, de mogelijkheden en afgesproken op welke wijze de werknemer weer aan de slag gaat. Dit proces heet Spoor 1. Op het moment dat er geen oplossing gevonden kan worden tijdens Spoor 1 is de werkgever verplicht Spoor 2 op te starten. Hierbij behoort de werkgever zich in te spannen om voor de werknemer elders passend werk te laten vinden.

Trefwoorden: Financieel Advies, Organisatie Advies, Zakelijke Dienstverlening

Andere producten en diensten van 2gether15 B.V.

26-04-2015

Outplacement

Bij een bedrijfssluiting, onoplosbaar conflict, reorganisatie of het onvoldoende functioneren van de werknemer bent u soms genoodzaakt om afscheid te


26-04-2015

Verzuim management

en gezond en actief verzuimbeleid laat zijn positieve effecten zien door zijn gemotiveerde medewerkers die betrokken zijn bij hun werk


26-04-2015

Coaching

Gericht op activering en motivering bij het realiseren van doelstellingen. Het weer in beweging krijgen van de individu op de


25-04-2015

Re-integratie

Het terug laten keren van u zieke werknemer naar de arbeidsmarkt toe. Dit zijn alle inspanningen die u als werkgever


25-04-2015

Loopbaanbegeleiding

Individuele loopbaanbegeleiding is gericht voor elke individu die werkt, ander werk zoekt of advies wenst over zijn/haar huidige loopbaan.