Rechtsgebieden

Door: Advocatenkantoor Kloppenburg  28-07-2011
Trefwoorden: Advocaten, Legal Services

Civiel of burgerlijk recht:

Personen- en familierecht

Scheiding (Boedel- of echtscheiding), alimentatie (en verhaalsbijdrage), omgangsregeling, gezag, (ongedaanmaking) erkenning, ontkenning en vaststelling van het vaderschap, (voor)naamswijziging, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, curatele enz.

Algemeen verbintenissenrecht

Overeenkomsten/contracten (nakoming, ontbinding, aansprakelijkheid en schadevergoeding) en onrechtmatige daad (aansprakelijkheid en schadevergoeding).

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet, ontslagvergunning UWV, ontbindingsprocedure kantonrechter, loonvordering, secundaire arbeidsvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten en CAO.

Huurrecht

Huurgeschillen, ontbinding en uitzetting.

Insolventierecht

Faillissementen en schuldsanering.

Incasso

Onbetaalde facturen (onbetwiste vorderingen).

Bestuursrecht:

Algemeen bestuursrecht

Bezwaar- en beroepsprocedures, vergunningen enz.

Sociale zekerheid

WWB (Bijstand), WW (Werkeloosheid), WIA (Arbeidsongeschiktheid), AOW, Kinderbijslag enz.


Strafrecht:

Vermogensdelicten

Diefstal, verduistering, fraude, oplichting enz.

Verkeer

Rijden onder invloed, invordering rijbewijs enz.

Geweldsdelicten

Mishandeling.

Verdovende middelen

Bezit, handel,smokkel, hennepkwekerij enz.

Jeugdstrafrecht

Trefwoorden: Advocaten, Legal Services