AND versterkt vermogenspositie via onderhandse emissie

Door: And International Publishers  15-02-2006
Trefwoorden: Beleggen, Uitgever, Aandelen

Rotterdam - 15 februari 2006. - AND heeft overeenstemming bereikt met enkele grootaandeelhouders over de onderhandse uitgifte van 278.296 aandelen. Daarnaast worden aan dezelfde partijen 556.592 warrants verstrekt. Deze warrants geven de houder gedurende drie jaar het recht evenzoveel aandelen AND te kopen tegen een prijs van Eur 7,17. De uitgifteprijs van de combinatie (1 aandeel + 2 warrants) bedraagt Eur 7,67.

Door de emissie versterkt AND haar eigen vermogen direct met ruim 2 miljoen euro. Bij uitoefening van de warrants stijgt het eigen vermogen nog eens met 4 miljoen euro. Het aandelenkapitaal zal in eerste instantie met 10% toenemen en bij het uitoefenen van de warrants nog eens met 20% (ten opzichte van het aandelenkapitaal voor de emissie).

De uit de emissie verkregen middelen zullen worden gebruikt om de wereldwijde database versneld te verrijken teneinde haar nog beter te laten voldoen aan de eisen van gebruikers. Dit past binnen de vorig jaar gecommuniceerde strategie om de focus te richten op de snelgroeiende markten van 'in car' en 'personal' navigation.

Trefwoorden: Aandelen, Beleggen, Uitgever

Contact And International Publishers

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share