Juridisch (pre)advies

Door: Boma European Law  02-07-2008


Pré-advisering.
Voorkomen is beter dan genezen. Bij veel veroordelingen in de vermogens- en handelsfeer verliezen de veroordeelden veel geld en goederen onnodig. Ook hadden vaak onderdelen van de eis kunnen worden voorkomen, door het vooraf op een iets andere manier te organiseren.

Strafrecht-zaken.
Uw zaak in goede handen. Dat schept vertrouwen voor het meest optimale vonnis dat in uw geval mogelijk is. De European Law Company staat voor een goede voorbereiding, begeleiding en uitvoering van alle onderdelen voorafgaande, tijdens en na uw vonnis.

Bedrijfsadvisering.
Een holdingconstructie, buitenlandse rechtspersonen als een Limited vestigen in of buiten Nederland. Belastingverlegging naar het buitenland. De European Law Company adviseert en begeleidt u persoonlijker en deskundiger.Naast het verlenen van juridische bijstand in strafrechtzaken en civiele procedures (bedrijfsrechtzaken) adviseert de European Law Company nadrukkelijk omtrent de mogelijkheden om risico's in uw bedrijfsvoering zo veel mogelijk uit te sluiten, dan wel deze te minimaliseren.
Oprichting buitenlandse vennootschappen: Niet alleen verzorgen wij voor u de oprichting van uw Engelse Limited, Duitse GMBH, Belgische BVBA of de Thaise Company Limited, ook adviseren wij u vooraf welke keuze in uw situatie het beste is. Het maakt immers veel uit wat de reden is voor de keuze voor een dergelijke constructie. Dat kan gewenste anonimiteit zijn, maar bijvoorbeeld ook het eenvoudiger kunnen overdragen van onroerend goed of bedrijfsactiviteiten. Of het willen uitsluiten van privé-aansprakelijkheid.
Naast deze zogenaamde pré-advisering en volledige begeleiding in de oprichting van buitenlandse rechtspersonen, kan de European Law Company u behulpzaam zijn bij de concrete inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Een handeling waar veel andere Limited-aanbieders u gewoon aan uw lot bij overlaten.

Datzelfde geldt voor het moment dat uw rechtspersoon of groep van rechtspersonen een paar maanden bestaat. Indien u niet aan de daarvoor geldende verplichtingen in het land van oprichting voldoet, dan loopt u persoonlijk juridisch en financieel een onnodig risico. Wij zorgen er voor dat u ook weet hoe na de oprichting en inschrijving KvK te handelen. Zowel met betrekking tot het bedrijf in Nederland als de status van uw onderneming in het land van oprichting.

Contacten leggen, financieringen regelen, risico's nemen, handel drijven. Fiscale verantwoording. Als ondernemer heeft u veel zaken om over na te denken. En met alle wet- en regelgeving loopt u het risico vroeg of laat iets over het hoofd te zien. Of al dan niet bewust een iets te groot risico te nemen. Nederland is er groot mee geworden.
En alle grote ondernemers hebben zich altijd laten bijstaan door goede juristen en fiscaal accountants die dicht bij die ondernemers stonden. Door zowel de enorme internationalisering en door de welhaast idiote uitbreiding van regelgeving zijn de juristen en accountants van toen nu opgegaan in enorme kantoren, waar u nooit weet wie u waarbij kan helpen. En of diegene nog wel goed uw zaken behartigt.
Bij de European Law Company werken we heel bewust met een klein team van ervaren en zeer kundige mensen die u bijstaan. Precies zoals u zelf zaken doet. En zoals onze klanten duidelijk waarderen. De persoonlijker aanpak: prettig en effectief.


Home :: Diensten :: Bedrijfsrecht Advies :: Strafrecht Advies :: Over ons :: Contact
De Boma European Law Company is a member of Poetrin Law. © 2007 • Algemene Voorwaarden


Contact Boma European Law

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share